Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Amare dadeske he la dake

Jan Horváth
O tu kalo čirikloro židža mre dadeske, mira dajorake jekh žiloro. židža lenge jekh duj lava, phen lenge hoj len rado dikhavas. Choc varekana len našunavas, hoj nabisterava pre lengere lava. Goďi so soman denas sar te dživel pre ada bibachtalo svetos.

Sar te kamel romano šukar lav paiv, romipen, romaňi duma, paramisa. Miro dadoro, miri dajori imar nane, žijas len ke peste o Del.

Devla, Devla, pažikerav tuke vaš savoro so amen des. Tu des u tu tiž les. Tu sal nekhbareder raj pre adi luma u savore džide pre tute dikhen u mangen tut.

Me tut mangav, phen mire dadeske the mira dake hoj len rado dikhavas u miro kalo jilo rovel. Rovel vaš e daj the vaš o dad. Nabisterel u pažikerel.


přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadiožurnál

Radiožurnál