Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Patrik Kraus: nová církev je jediná záchrana

Redakce oslovila Patrika Krause a položila mu několik otázek

Tvrdíte, že vás vysvětil Fridolín Zahradník, trváte na tom?
Ano, bylo to v roce 1998, mám o tom doklad.

Biskup Dominik Duka na webových stránkách biskupství litoměřického zveřejnil informaci o tom, že jste Fridolínem Zahradníkem vysvěcen nebyl a že je dobré vyvarovat se kontaktu s vámi. Jak se k tomu stavíte?
To je naprosto směšné. Nikdo z těch biskupů si mě nepovolal, nikdo se mnou nechtěl mluvit a vydávat takováto prohlášení je krátkozraké.

Pan Zahradník tvrdí, že vás nezná.
Jak se dovídám, pan Zahradník asi v roce 1991 informoval Českou biskupskou konferenci o tom, že nebude udělovat už žádné svěcení. Po roce 1990 ho biskupská konference nepřijala mezi své členy. Myslím, že mu nabízeli nějakou službu v církvi, ale mám dojem, že to byl jáhen a myslím, že sliboval biskupské konferenci, že nebude dál udělovat další svěcení, což porušil a mohly by z toho vzniknout pro něj určité sankce.

Máte nějaké svědky pro to, aby vám dosvědčili, že vás Fridolín Zahradník vysvětil?
Jsou spolupracovníci, kteří se na té službě podíleli.

Můžete uvést nějaké jméno svědka, který by vaše tvrzení potvrdil?
Já bych nezveřejňoval žádné jméno, protože ta věc se šetří a pro mě celkem drastickým způsobem, takže to sdělím někomu jinému. Mě nezajímá, co říká veřejnost, pro mě je důležité jak mě vidí Bůh. To vše je nafouknutá bublina, tady o nic nejde. Že jsem Rom, zajímá se o to celá republika.

Studoval jste na Katolické teologické fakultě v Praze?
Ano, studoval a zároveň jsem byl členem řádu augustiniánů od roku 1997, v té době jsem zahájil studia na fakultě. Stalo se, že v klášteře řádu augustiniánů byl William Faix, který je přesouván z místa na místo, je to homosexuál, který už předtím obtěžoval mladé muže a já jsem se jeho obtěžování bohužel nevyhnul. Studia na teologické fakultě jsme nedokončil, rodina si v žádném případě po tomto obtěžování nepřála, abych cokoli s římskokatolickou církví měl a má rodina včetně mě z této církve vystoupila.

V Nadačním fondu Klíček jste vystupoval jako římskokatolický kněz. Můžete k tomu něco říci?
Nikdy jsem tam nevystupoval jako římskokatolický kněz, ale jako katolický kněz. Do spolupráce s Nadačním fondem Klíček mě doporučil biskup Antonín Jelínek, který sám vůbec neslouží v římskokatolické církvi. S manželi Královcovými jsem spolupracoval ne hluboce, myslím, že jeden rok.

Jsou vaše křty platné?
Křty jsou platné za všech okolností i podle římskokatolického a katolického práva, i kdybych nebyl kněz. Křest udělen s úmyslem křtít je platný, já jsem křtil ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Vaším případem se zabývá Česká biskupská konference.
Nevím, proč se tím zabývá, když nejsem členem římskokatolické církve, ono to bylo spíše na můj podnět. Já jsem nechtěl, aby se zabývali případy spojenými s homosexualitou pátera Williama Faixe. Jsou tomu dva měsíce, co mi biskup Dominik Duka ještě neodpověděl na můj dopis, na mé sdělení, které jsem konferenci dal.

Proč chcete založit novou nezávislou alternativní katolickou církev českých Romů?
Já pracuji pro naše Romy. Římskokatolická církev nám nikdy nenabídla alternativu takovou, která by seděla nám Romům, a tomu, co my Romové potřebujeme. Nová církev je jediná záchrana pro naše lidi, Romy.

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál