Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mailfoto   Příležitost pro vás

Letos v létě se vyškolí první romští mentoři a budou pomáhat odsouzeným, kteří vykonávají trest na svobodě, aby jej vykonali bez problémů a byli schopni lépe řešit své problémy. Mentoři ale nebudou sociálními pracovníky. Budou to laici spolupracující s Probační a mediační službou ČR (PMS).

Mentorem se může stát každý, kdo se hlásí k romské menšině, je starší 18 let, má pět let čistý trestní rejstřík a bydlí nebo pracuje v Nymburku, Mladé Boleslavi, Českých Budějovicích, Českém Krumlově nebo Strakonicích a okolí.
Pokud se chcete o možnosti stát se mentorem dozvědět více, přijďte na neformální schůzku 14. června ve 13 hodin do Romského sdružení, Gagarinova 1979 v Nymburku nebo 21. června v 10.30 do Romského střediska, v ul. A. Trägera 10 v Českých Budějovicích. Zjistíte víc o možnosti absolvovat bezplatný kurz a stát se tak prvními mentory v České republice. Další informace lze také zjistit na telefonním čísle 296 180 297 nebo e-mailové adrese institut@spj.cz.
Kurz organizuje Sdružení pro probaci a mediaci v justici (SPJ) společně s občanským sdružením Athinganoi v rámci projektu financovaném EU. Předmětem projektu je zavedení nové služby romských mentorů pro klienty PMS – pachatele trestné činnosti, jimž byl uložen alternativní trest.
Projekt reaguje na potřeby klientů PMS hlásících se k romské menšině a vytváří podmínky pro úspěšné vykonání jejich alternativního trestu. Současně jim napomůže získat dovednosti pro řešení běžných i náročných životních situací (např. jednání s úřady, hledání pracovního místa, doplnění vzdělání) a zvýší jejich právní povědomí v oblasti alternativních trestů.
Projekt byl zahájen letos na jaře kulatým stolem na téma Zavedení nové služby romských mentorů pro klienty PMS. Podporu mu vyjádřil vládní zmocněnec pro lidská práva Jan Jařab a ředitel PMS Pavel Štern. V květnu se konaly dva regionální semináře na téma dánských zkušeností s prací mentorů. Mezi hlavní aktivity projektu patří vytvoření a ověření rekvalifikačního kurzu pro romské mentory, jejich vyškolení, ověření jejich činnosti v praxi a vytvoření systému a pravidel jejich práce (výběr, trénink, řízení apod.).

Lida Hamanová

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál