Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  napsali jste nám

Jsme Dětský domov v Ostravě, který je umístěn vedle speciální školy na Slezské Ostravě. V tomto domově jsou umístěny děti s nařízenou ústavní péčí a také děti z romských rodin. Všichny jsou začleněny mezi ostatní a zúčastňují se všech akcí a rekreačních pobytů pořádaných domovem. Největší zájem mají o sportovní dění, kde vynikají fotbalisté, kteří již mnohokrát reprezentovali nejen kraj, ale i na mezinárodní úrovni. Dále pak hudební kroužek se zpěvem, který v soutěži Vizinský slavík obsazuje přední místa. Zájem romských dětí o tyto kroužky je velký, a tak se pomalu zapojují mezi ostatní. Jejich volný čas není tedy utrácen „chozením k ničemu“, ale užitečným rozvojem jejich předností a zapojováním se do sportovních aktivit a jiných akcí. Přály by si ještě dále rozvíjet své zájmy, ale to brzdí nedostatek financí a také propagace.

Obracíme se na Vaši redakci o zveřejnění našich aktivit a tím i možnost získání podpory pro další činnost.
Jak jistě sami dokážete posoudit, díky rychlému zapojení do všech činností se tyto děti lépe orientují v oblasti zájmu a dalšího růstu, neboť při dovršení dospělosti pak nastává problém co dál. Dítě, které sportuje nebo jinak je na dobré úrovni, má snazší možnost se dostat do učení a zapojit se do další, třeba sportovní nebo hudební činnosti a tedy nebýt na okraji společnosti, která dobré sportovce potřebuje. Snažíme se sportem a další aktivitou odstranit nekalé společenské jevy, udržet dobrý zdravotní stav všech dětí, a to mj. směřuje ke zvýšení snahy dětí být ve škole mezi výbornými žáky. To je základní potřeba pro další rozvoj a vzdělávání dítěte, které se může snadněji zapojit do kolektivu ostatních a v tomto kolektivu má své postavení díky zájmu a výsledkům, které dosahuje.
Výchova těchto dětí je zajištěna pedagogy se speciálním zaměřením na danou výchovu. S dětmi jezdí na výlety, tráví s nimi zimní a letní prázdniny. Je to tedy maximální možná výchova na nejlepší úrovni. Ovšem pro větší možnosti je třeba další finanční zajištění, které se samozřejmě vrátí v podobě snadnějšího zajištění vstupu romské mládeže mezi ostatní mládež do života. Menší kriminalita, bezdrogová mládež, zdravé romské děti, začleněné bez problémů do společnosti – to je cíl všech pedagogů a měl by to být cíl i rodičů těchto dětí.
Věříme, že i vaši čtenáři chápou potřeby těchto dětí a dle svých možností pomohou zlepšit finanční zajištění pro sportovní vyžití a využití volného času, což je vše zaměřeno na budoucí růst a snadné začlenění romských dětí do společnosti.

Mgr. Josef Palkovič
Dětský domov
Na Vizině 28
710 00 Slezská Ostrava

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál