Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mailfoto   Žijí mezi námi

Fotografie Romů vystavuje v Akademii věd ČR v Praze PhDr. Jaroslav Balvín, CSc., o němž kdosi řekl, že je dvorním fotografem Romů. Podle mne je to pravda. Proč? S romskou komunitou spolupracuje v různých oblastech již téměř deset let a dobře romské spoluobčany zná. Je to poznat i na jeho fotografiích, které na mě působí emotivně a esteticky. Zachycují nejenom současný život Romů v Čechách, ale i v osadách na Slovensku a v zahraničí. Cítím v nich krásu romského života se všemi jeho radostmi, ale i starostmi.

Jaroslav Balvín ve své fotografické tvorbě nevyhledává dramatické události, které by svědčily o konfliktní situaci mezi Romy a majoritní společností. Spíše mu jde o dorozumění, o čemž svědčí i některé fotografie zobrazující romské děti a mládež v kontaktu s lidmi jiných národností.
Jaroslav Balvín fotografoval v květnu roku 2000 známou romskou pouť ve francouzském městečku Les-Saintes-Maries-de-la-Mer, dále pak v září téhož roku v rumunském městě Sibiu kalderaše, za přítomnosti romské rumunské princezny Luminity Cioba. Fotografie z obou zemí úspěšně vystavoval na semináři Romové a obec v prosinci 2000, který pořádalo ministerstvo školství, Hnutí R a město Pardubice ve spolupráci s anglickým sdružením Evropský dialog. V létě 2001 také probíhaly jeho výstavy v Levoči a Bardejově na Slovensku.
Balvínovy fotografie nalézají ocenění u Romů i u Čechů. Na jeho snímcích je vidět přání jít do budoucnosti – a budoucnost Romů je v mládeži. O tom vypovídají i fotografie pražských Romů. Ty byly prezentovány na výstavě v Praze-Řepích, kterou organizovala Matice romská a Centrum sociálních služeb. Jako člen Svazu českých fotografů vystavoval Balvín v Komerční bance v Praze.
Jaroslav Balvín není jenom fotografem. Ve svém občanském povolání se věnuje práci referenta pro národnostní menšiny na pražském magistrátu. Odborně je vzdělán v oboru filozofie, etika a pedagogika na Univerzitě Karlově. Je kandidátem pedagogických věd a své znalosti prezentuje při vydávání různých publikací a statí. Je předsedou občanského sdružení učitelů romských dětí pod názvem Hnutí R. Z dvaceti setkání těchto učitelů vzniklo v letech 1996-2001 pod redakcí Jaroslava Balvína 18 sborníků. Jeho publikační i organizační činnost se orientuje na rozvoj multikulturní výchovy se zaměřením na romského žáka i na další národnostní menšiny v ČR a v zahraničí. Na začátku roku 2002 se Balvín zabýval studiem etnik ve Velké Británii v rámci projektu Leonardo da Vinci s názvem Manažeři ve vzdělávání, který organizoval Magistrát hlavního města Prahy v anglickém Birminghamu. Na Zakarpatské Ukrajině fotografoval tamní Romy.
Výstava s názvem Žijí mezi námi je zvláště významná, protože se koná na půdě Akademie věd ČR. Věřím, že přispěje k dalšímu osvětlování toho, jací my Romové jsme a jak bychom chtěli žít spolu s druhými v toleranci a přátelství.
Vlado Oláh

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál