Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  ČT na cestě odnikud nikam

Vždy jsme si myslela, že by ČT mohla dělat více ve věci objektivního informování o menšinových otázkách, zejména těch, které podléhají stereotypům. Tedy hlavně ve věci menšiny romské, ke které patřím. Přesto ve výběru televizních stanic jsem vždy dávala přednost právě ČT. Sleduji i jistý posun od ještě nedávného nezájmu o jakékoliv informace o Romech, totiž jiné než stereotypní – jako třeba záběry rozpadajících se domů, bezzubých, obézních a tupě zírajících lidí. V hlavní zpravodajské relaci už máme šanci dozvědět se o páchání rasového násilí; taky o životě Romů samotných se dozvídáme více než dřív, i když jen ve specializovaných pořadech na ČT 2. Bohužel se s Romy na obrazovce stále ještě nesetkáváme zcela přirozeně jako s běžnými občany země – třeba coby publikum v diskusních pořadech nebo soutěžích, které se romského tématu přímo nedotýkají.

Dne 17. května odvysílala ČT 2 v pořadu Velký vůz dokument Pomáháme Romům, aneb příběhy velkých slov. Dva týdny před tím natáčela v Muzeu romské kultury v Brně dvojice režisérka – kameraman s tím, že pořad bude o obtížích „neziskovek“ se sháněním peněz na jejich „bohulibou“ činnost.
V podkapitole dokumentu O chudém muzeu skutečně zazněly moje pravdivé výroky o současné neblahé situaci muzea. Od roku 1991, kdy muzeum za mnoha obtíží vzniklo jako neziskovka, máme za sebou kus práce. Dnes nabízíme veřejnosti téměř to, co každé jiné muzeum, i něco navíc (pomoc s odškodněním, práci s dětmi). Jediným zdrojem financí jsou granty, ty nehradí provoz pronajaté pětipatrové budovy ani práci 11 pracovníků – každý den bojujeme o přežití, navíc s podprůměrnými platy, bez zaměstnaneckých výhod. Máme ale jasnou vizi – být státní institucí, v níž bude možno se věnovat jen muzejní práci bez neustálého shánění půjček na provoz. Přesvědčujeme členy vlády o účelnosti takového kroku, ale i ministři jsou jen lidé, jejichž názor může spoluvytvářet Česká televize. V této situaci odvysílá ČT pořad, v němž je muzeum – místo avizované pomoci – uvedeno naopak mezi těmi, kteří granty zneužívají.
Muzeum nikdy žádný grant nezneužilo, účetnictví je dobře a profesionálně vedeno, což každý rok potvrzuje zpráva auditora. Taková pochybnost navíc nikdy z žádné strany nezazněla. Snad ani tvůrci sami ji neměli v úmyslu, jak uvádějí na svoji obranu. Pokud byl tedy záměr jiný než výsledek, svědčí to o pochybení autorů. Jenže pořad shlédly tisíce diváků. Už druhý den po odvysílání začaly na muzeum dopadat zkažené plody tohoto zavádějícího díla: naši návštěvníci nás nazývají podvodníky. Špína byla vržena a kdo teď muzeum, které denně svádí svůj boj o přežití, kdo ho očistí? Jakým právem nezodpovědní či neschopní pracovníci ČT znevažují naši dlouholetou práci?
Posuďte sami: záběry ředitelky muzea jsou střiženy mezi záběry tzv. romských lídrů, z nichž každý má nějaký soudní problém. Sled střihů objasňuje komentář: Granty se zneužívají jako zástěrka národnostní pomoci slabším…, granty se dávají těm, kteří nejsou schopni je využít… Kdo ale opravdu zastupuje samotné Romy? Jedni neumí podepsat smlouvu, druzí nerozumí účetnictví, někteří možná opravdu vědomě podvádějí. V seznamu dalších romských lídrů není možno vynechat ani … současného poradce ministra práce a sociálních věcí Ladislava Bodyho, který si podle soudního rozsudku vzal úplatek… „Epilog“ shrnuje celou hlubokou pravdu, kterou zase obrazově doplní i záběry z muzea: Není možné ukázat všechny špatné případy, které přímo ukazují špatné využití nebo dokonce zneužití grantů a dotací pod záminkou integrace Romů… Jediné, co jsme v této skladbě problémů vynechali, jsou granty, které skutečně fungují, granty a dotace, které opravdu našly svůj cíl a slouží lidem, kteří je potřebují. …Většina představitelů obou stran má jedno společné – v e l k á k u l a t á slova.
Jak se může slušný člověk bránit proti neslušným redaktorům ČT, kteří se patrně inspirují zdivočelou praxí komerčních stanic, kde nejde ani tolik o fakta samotná, jako spíše o to, do jakých souvislostí jsou tato fakta vsazena? Mrzí mě, že i „moje“ Česká televize se zapojuje do těchto špinavých her.

Jana Horváthová,
ředitelka Muzea romské kultury v Brně

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál