Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Domovník má zajistit kvalitní bydlení

Programy sociálního začlenění romské komunity jsou důležitou součástí práce neziskových organizací. Dotýkají se takřka všech stránek života Romů, kteří jsou i dnes ze společnosti vyčleňováni v oblasti občanských a lidských práv, ať se jedná o vzdělání a výchovu, zaměstnání, lékařskou péči či bydlení.

Na problematiku bydlení se zaměřuje projekt Domovník, který byl nedávno zahájen Společenstvím Romů na Moravě (SRNM). A o co v něm půjde? V rámci dotace Rady vlády pro záležitosti romské komunity a NROS, budou v devíti vyčleněných objektech ustaveni správci (domovníci), kteří za asistence pracovníků organizace SRNM zajistí samosprávu jednotlivých objektů. Jedná se především o zkvalitnění samotného bydlení, které obnáší nejen opravu objektu, stanovení a dodržování pravidel bydlení ze strany nájemníků, ale i navázání a udržování spolupráce s úřady, institucemi a školami. Dlouhodobé fungování projektu se neobjede bez zapojení lidí z jednotlivých domů a jejich ochoty řešit nejen svou vlastní situaci, ale i ostatních obyvatel. V průběhu projektu se role pracovníků SRNM bude měnit z hlavního organizátora a vykonavatele až po roli poradce a pozorovatele. Tím by mělo být zajištěno fungování projektu i po jeho vypršení.
Projekt si klade za cíl dlouhodobě řešit nejen kvalitu bydlení Romů v jednotlivých domech, ale i problematiku jejich koncentrace do tzv. ghett. Tam se problémy násobí už proto, že Romové, kteří jsou mnohdy i příslušníky nejnižších sociálních vrstev, v nich nežijí dobrovolně. Jsou k tomu přímo či nepřímo donuceni ekonomickými okolnostmi, administrativními zásahy města či společenským tlakem.

Jana Kabeláčová

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál