Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Prohlášení Parlamentu Romů ČR

Vláda projednala a vzala na vědomí zprávu o stavu lidských práv v ČR v roce 2003. V této souvislosti Parlament Romů ČR (PR ČR) se znepokojením konstatuje, že respektování lidských práv Romů v ČR není zajištěno stejně jako u většinového obyvatelstva. Romové jsou pro barvu své pleti diskriminováni při přijímacích pohovorech do zaměstnání. Ve zvláštních školách jsou romské děti zastoupeny více ne 70 procenty.

Romské rodiny ztrácejí střechu nad hlavou, protože nemají na zaplacení výdajů spojených s bydlením. Takto jsou romské děti odsuzovány k bídnému životu v lidsky nedůstojných podmínkách, které porušují jejich základní lidská práva na zdravý tělesný a duševní vývoj. Bída Romů se z roku na rok prohlubuje.
Romové v mnoha městech nemohou vstupovat do veřejných zařízení, ve večerních hodinách se bojí vycházet na ulici, protože se stále stávají terčem rasového násilí. Dochází dokonce k rasovým útokům na Romy přímo v jejich obydlích. Dlouhou sérií rasových útoků prozatím uzavírá napadení Romů, k němuž došlo v tomto měsíci v Krnově. Orgány činné v trestním řízení nejsou schopny zajistit bezpečnost Romů a spravedlivě odsoudit pachatele rasově motivovaného násilí.
PR ČR vyzývá vládu ČR, aby přijala opatření k odstranění nerovnosti Romů a zajistila jim potřebné podmínky důstojného života v duchu všech závazků, které ČR přijala v oblasti lidských a občanských práv.
PR ČR je připraven ke spolupráci s vládou ČR a dalšími orgány veřejné správy při řešení této složité problematiky. Současně si klade za cíl, aby se co nejvíce Romů prostřednictvím svých organizací aktivně zapojilo do řešení existujících problémů.

Milan Ščuka, předseda PR ČR

Dopis byl zaslán rovněž
Vladimíru Špidlovi a Petru Marešovi, předsedovi a místopředsedovi vlády ČR

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál