Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mailfoto   Michal Kratochvíl: nová tvář ve vzdělávání

Poměrně novou tváří ve vzdělávacím programu terénních sociálních pracovníků je Michal Kratochvíl. Loni pracoval jako TSP v brněnském IQ Roma Servis a zároveň úspěšně absolvoval oba stupně vzdělávacího programu Drom. Od letošního března sbírá zkušenosti coby koordinátor tohoto programu a v nejbližší době převezme po Laďce Češkové kompletní řízení vzdělávacích programů v Dromu. Jeho schopnosti jej předurčují být odvážným a sympatickým ředitelem vzdělávacích programů.

Michale, jak ses vůbec dostal k práci s Romy a pro Romy?
Moje přítelkyně pracovala v brněnském Dromu a já jsem si ji tam občas chodil „vyzvednout“. Tak jsem se seznámil s jejími spolupracovníky a romskými přáteli a nakoukl jsem tak „pod pokličku“ jejich života a problémů. Když se potom naskytla příležitost pracovat jako terénní sociální pracovník, nezaváhal jsem a pracoval jsem pak necelý rok pro IQ Roma servis.

Co ti přineslo absolvování vzdělávacího programu pro TSP?
Do tohoto programu jsem nastoupil v rámci své tehdejší práce. Ze začátku jsem byl trochu skeptický, říkal jsem si, že jsem přece vystudoval sociální práci na vysoké škole, a tak už se nic nového dozvědět nemůžu. Velice brzy jsem pochopil, že je to omyl. Takové množství praktických informací týkajících se přímo mé profese jsem se na fakultě opravdu nedozvěděl. To jenom ukazuje na to, jak specifická práce TSP je a jak je náročné ji dobře vykonávat.

Jeden rok ses zúčastnil programu jako student, druhý rok pomáháš tento program řídit. Jak vnímáš takovou změnu? A je mezi oběma ročníky nějaký rozdíl?
Pochopitelně, vidět program z obou stran je velice prospěšné. Jako kursista jsem se díval hlavně na to, co mi dávají jednotlivé přednášky a taky na to, jaký bude „večerní program“. Teď se mně ovšem jako organizátorovi tento úhel pohledu velice hodí. Mohu celkem správně posoudit, jak některé přednášky korigovat, aby byly pro posluchače co nejzajímavější. A ten rozdíl? Všechno se vyvíjí, je na první pohled vidět, jak jsou lektoři lepší a lepší, dokáží své téma přizpůsobit aktuální situaci a poskytnout více informací. To souvisí také s tím, že i kursisté jsou náročnější a takové informace vyžadují. Kvalita studentů se odvíjí také od faktu, že je to skupina výběrová, do druhého stupně tohoto programu se museli probojovat přes přísné zkoušky. Proto zůstali jen ti nej.

Jaké bylo téma vašeho setkání?
Velmi zajímavé a aktuální – přednášky tohoto cyklu se týkaly zejména lichvy, což je v některých romských komunitách velice palčivý problém. Kursisté se dozvěděli o projektech, které jsou rozvíjeny s cílem bojovat proti lichvě přímo od lidí, kteří se tímto problémem v rámci své práce zabývají. Dozvěděli se, jaké nástroje lze v boji používat, jaká jsou jeho úskalí a jaká je role TSP. Získali také kontakty na organizace a osoby, které jim mohou v různé míře pomoci, pokud se při své práci setkají s problémem lichvy.

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál