Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Projekt na deset let

V roce 20052015 se uskuteční projekt Dekáda, který se zaměřuje na rychlejší včlenění Romů do evropské majoritní společnosti a zlepšení jejich hospodářské situace. Podnět k iniciativě vzešel z konference Romové v rozšiřující se Evropě. Konala se loni v červnu pod záštitou maďarské vlády ve spolupráci s Open Society Institute, Světovou bankou a Evropskou unií. Podporu poskytly UNDP, Rozvojová banka Rady Evropy, finská a švédská vláda.
Co se týče provedení projektu, měl by být stanoven určitý počet cílů v rámci jednotlivých států, a také bude zřízena informační základna. Rovněž by mělo dojít k vytvoření a uskutečnění národních akčních plánů a k pravidelnému monitorování plnění úkolů.
A jak je na tom Dekáda v tuto chvíli, tedy v přípravné fázi? Maďarský premiér se nabídl, že zřídí sekretariát, který bude koordinovat a sledovat veškeré aktivity. Projekt bude řízen Mezinárodním výborem pro Dekádu. Ten prozatím stanovil následující priority: vzdělání, zaměstnanost, zdraví a bydlení včetně zlepšení postavení romských žen, potlačování chudoby a diskriminace Romů. Národní akční plány budou financovány z již existujících zdrojů jednotlivých státních rozpočtů, předpokládá se však také účast dárců.

(jk)
Z podkladů o. s. Athinganoi


přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál