Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Jekhetanutňa čhibaha … Společným jazykem

Společenství Romů na Moravě koncem minulého roku vydalo sborník s tímto názvem. Shrnuje závěry konference, kterou loni SRNM uspořádalo k romskému jazyku a způsobu jeho používání v písemné formě.

Na semináři přijali účast přední znalci v oboru – romští mluvčí, linguisté a redaktoři romských periodik. Ve sborníku najdete příspěvky Mileny Hubschmannové, Hany Šebkové, Zbyňka Andrše, Jana Červenky, Petra Wagnera a Ignáce Zimy.
Sborník poskytuje základní informace pro používání romštiny a pro její výuku na základních školách, stejně tak je podkladem pro další diskusi, která na toto téma musí pokračovat. Stává se tak nezbytnou pomůckou pro všechny odborníky v daném oboru i pro ty, kdo romštinu užívají prakticky v psaném i písemném projevu.
Sborník je k dispozici v redakci Romano hangos a v Muzeu romské kultury za pouhých 30 Kč.

(red.)

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál