Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mailfoto   Chomutov navštívili španělští Romové

Chomutov – Dvoudenní seminář Boj proti sociálnímu vylučování romské komunity se konal 8. až 9. června v Chomutově. Své pracovní zkušenosti si vyměňovali Romové z ČR se španělskými Romy, konkrétně z nevládní organizace Fundación secretariado General Gitano v čele s Fernandem Villarrealim.

Chomutov byl jednou ze zastávek, které španělská delegace absolvovala při své týdenní návštěvě republiky. „Vybrali jsme si ho proto, že je tady vysoká koncentrace Romů, ale město není poznamenáno desítkami seminářů, které se v historii k tématu konaly třeba v sousedním Mostě nebo Ústí nad Labem,“ vysvětlil David Beňák z kanceláře Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity, která seminář spolupořádala.
Semináře se zúčastnilo více než dvacet lidí, mezi nimi krajská koordinátora Eva Bajerová, zástupci neziskových organizací a terénní pracovníci. Od představitelů španělské nevládní organizace se dověděli, jak vytvořit krajskou regionální samosprávu, která by řešila romskou problematiku v místech, způsob financování a začleňování mezi majoritu. Řeč byla také o vytváření pracovních míst pro více terénních pracovníků v okrese a obcích, aby zvládli řešení problémů více romských rodin. Fernando Villarreali hovořil o řešení bytové otázky Romů ve Španělsku včetně praktických zkušeností: „Naše práce se včleňováním Romů do společnosti vyvíjí dobrým směrem, a proto vám můžeme předávat zkušenosti. Udělali jsme samozřejmě také mnoho chyb a před těmi můžeme zase varovat.“
Španělští experti se byli podívat také v několika chomutovských lokalitách, které obývají především Romové. Z Dukelské a Kadaňské ulice příliš nadšení nebyli, lepší pocit prý měli na Kamenné.
„Projekt bude na přelomu června a července pokračovat druhou částí, a sice českou výpravou do Španělska. Všechny popisované projekty tam uvidíme v praxi, budeme se moci ptát i lidí, kteří je realizují a mají tak bezprostřední zkušenosti s jejich účinností,“ nastínil místostarosta Rudolf Kozák, který bude v jedenáctičlenné delegaci zastupovat Chomutov.

Štefan Řáha, Chomutov

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál