Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Nizozemská vláda financuje Muzeum romské kultury

Muzeum romské kultury v Brně o. p. s. získalo od nizozemského ministerstva zdraví, sociální péče a sportu ve spolupráci s Domem Anny Frankové v Amsterdamu grant ve výši 53 000 eur. Je určen na dokončení části stálé expozice, konkrétně na dobudování místností týkajících se vývoje romské kultury, tradic a životní situace po 2. světové válce do současnosti (se zaměřením na území bývalého Československa).

Stálá expozice Muzea romské kultury v Brně představí příběh Romů v lidských dějinách –bude mapovat kulturu, tradice a historii Romů od jejich původu v Indii přes odchod z pravlasti, kočování, postupné usazování v trvalých domovech až do dnešních dnů. Součástí expozice budou originální sbírkové předměty, které muzeum vlastní, dokumenty a fotografie, ale i kopie vzácných materiálů a předmětů. Celá expozice bude návštěvníkovi poskytovat informace z historie i současnosti tak, aby získal základní přehled a znalosti o původu, historii, tradicích a kultuře Romů. Zároveň bude vyvolávat mnoho otázek, na které návštěvník nalezne odpovědi v doprovodných materiálech, muzejní knihovně nebo přímo u odborných pracovníků muzea.
Z finančních důvodů byla výstavba stálé expozice pozastavena a nyní je budována postupně. Díky podpoře Českoněmeckého fondu budoucnosti, statutárního města Brna, Nadace NROS a Ministerstva kultury ČR byla již z části dokončena stavba úseku týkajícího se genocidy Romů za 2. světové války a započata stavba sálu prezentujícího situaci po válce a současné trendy.
Dokončení a otevření části stálé expozice podpořené grantem z Nizozemí bude nejpozději v říjnu 2005.

(mrk)

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál