Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Ještě k účasti Romů v politice!

Zkušenosti z posledních parlamentních voleb potvrdily, že účast Romů v politice je – a zřejmě ještě delší dobu bude – provázena neúspěchem. V médiích se ozvaly celkem nesmělé a rychle zapadnuvší hlasy, které upozorňovaly na tento nedostatek.

Je pravda, že všechny naše politické strany bez výjimek, a to i včetně vítězné sociální demokracie, nejsou natolik státotvorné, aby svoje kandidátní listiny vytvářely podle kritérií nejvíce prospívajících občanům a jejich požadavkům, nýbrž striktně se řídí čistě partajními principy. Tak se v kandidátce objevují osoby, které třeba v minulosti už prokázaly své pokleslé kvality. Strana je podrží v rámci falešné partajní solidarity a ony pohodlně a bez problémů se skryjí v zástupech. Volič je bezmocný. Pak nevolí nebo se volit přinutí a snaží se kroužkovat, může však jen dva kandidáty. Kvalita parlamentu je nízká a účast občanů v politice opadává, vše jim připadá nechutné. Kredit politika je nízký, provázený opovržlivými úšklebky. Aby se do té tlačenice prosadili ještě Romové, je zhola nemožné.
Na druhé straně není možné rezignovat. Výsledek voleb je varující. Komunisty podpořilo sice jen 18 procent všech voličů, ale i to je dost. Je-li kdo natolik mladý, aby neměl konkrétní zkušenost s nimi, nebo je natolik nevědomý, aby si učinil náležitý obraz, rád se mu budu věnovat a vše mu vysvětlím.Teď se nechci zdržovat.
Romové však nesmí rezignovat, musí usilovat o vstup do politiky, ať už účastí ve věcech veřejných nejrůznějšího druhu a snahou dostat se do zastupitelstev obcí, krajů i parlamentu. Oslovujte strany, které kandidují a nabízejte jim své síly, znalosti a schopnosti. Nebuďte skromní, mnoho věcí znáte lépe než vaši potenciální straničtí kolegové a v mnoha věcech máte vnímavost, kterou oni postrádají a postrádat budou. Jsou-li rozumní – a vy jim k tomu můžete dopomoci – uznají ty argumenty a přisoudí vám důstojnou pozici.
V letošních volbách přece jen někteří z vás kandidovali. Pan Suchánek ve Straně za životní jistoty a jistě někteří z vás za ROI v Moravskoslezském kraji. Neuspěli jste, ale projevili jste vůči stávající politice vzdor. To není tak docela marné. Kdyby ROI neztratila během voleb svoji identitu, nebylo zač se stydět.
Chcete-li však dosáhnout skutečného úspěchu a mít podíl na moci, což je hlavním úkolem politických stran, aby vůbec něco mohly realizovat, pak usilujte o úzkou a věcnou spolupráci se stranami, které mají šanci dostat se do parlamentu a které přijmou „státotvorně“ program integrace Romů za svůj a jsou schopny ho prosazovat do společnosti i při volbách jako výsostně potřebný a v zájmu všech občanů. ROI v tom může být užitečná. Na její kandidátce se však do parlamentu nedostanete nikdy a jen stěží do krajských či místních samospráv. K tomu, abyste si to ujasnili, stačí jen kupecké počty.
Jsou ovšem strany, které byly zatím neúspěšné, ale které mohou vyrůst na programu nikoliv jen úzce omezeném (např. jen na menšinu), nýbrž na programu obecné prospěšnosti, což jsou např. zelení a jejich prosazování trvale udržitelného rozvoje. S nimi mohou pak vyrůst i Romové. Bohdá se to jednou stane!
Karel Holomek

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál