Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Asociace romských žen hodlá vstoupit brzy do Grémia

Známá romská spisovatelka a aktivistka Ilona Ferková stojící v čele občanského sdružení Asociace romských žen se domnívá, že se dostatečně nevyužívá zájmu romských žen o jejich účast při řešení záležitostí, které se jich týkají. Podle ní se řešení sociálních problémů, otázky rodin a výchovy dětí nedají řešit bez přímé účasti Romek.

„Ze zkušenosti vím, že v romských organizacích se doposud příliš neuvažuje o postavení romských žen jako jedné z oblastí, které se také musí věnovat potřebná pozornost,“ míní Ilona Ferková. Je přesvědčená, že je to ke škodě věci. Romské ženy – matky jsou schopné poskytnout mnoho cenných znalostí a praktických zkušeností, které mají z každodenního života zejména při zajišťování všech potřeb rodiny. Mnoho praktických věcí a záležitostí zajišťuje žena. „Vím, že i na úřadech při vyřizování něčeho konkrétního jsou romské ženy úspěšnější než muži, protože mnohem lépe znají problémy rodiny a její potřeby. Když jsem psala svoji knihu Trastune benga, vycházela jsem ze skutečných příběhů, které prožili konkrétní lidé, zejména ženy. Tehdy jsem si uvědomila, že postavení romských žen je také jeden z problémů, s nímž se musí něco udělat,“ pokračuje Ilona Ferková.
Založila proto občanské sdružení zaměřené především na problematiku romských žen, rodiny a výchovy. Plánuje setkání žen z Plzeňského a Karlovarského kraje s cílem dohodnout se na spolupráci s Grémiem romských regionálních představitelů. Členky občanského sdružení Asociace romských žen získaly velké zkušenosti především v předškolní přípravě dětí. Je to oblast, které se chtějí nadále věnovat. Ferková věří, že sdružení má Grémiu co nabídnout a že se v budoucnu stane také jeho členem.
Je pravda, že v průběhu procesu utváření romského hnutí nebyly rozdíly mezi muži a ženami zohledňovány, ale nyní je tomu třeba věnovat patřičnou pozornost. Zastoupení žen v romských organizacích by mělo být výraznější, protože péče o děti a rodinu zajišťují především ony. Je dobře, že romské ženy se samy hlásí o slovo. Grémium romských regionálních představitelů se podle slov výkonného tajemníka Ladislava Bílého jednání s Asociací romských žen vůbec nebrání. Naopak, bude k němu přistupovat se vší vážností a odpovědností.

Dezider Giňa

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál