Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Časovaná bota poputuje do brněnského klubu Pavlač

Česká asociace streetwork (ČAS) vyhlásila 17. června vítěze výroční ceny Časovaná bota. Cena je určena pracovníkům a zařízením poskytujícím sociální služby v nízkoprahových programech. Ty se profilují podle metody práce – jejich pracovníci buď sami vyhledávají potřebné osoby nebo alespoň co nejvíc snižují „práh“ vstupu pro ty, kteří službu potřebují. Služby mají velké spektrum podob a jsou určeny uživatelům drog, ohroženým dětem a mládeži, bezdomovcům, prostitutkám či jiným skupinám na okraji společnosti.

Letos se asociace rozhodla udělit cenu ve dvou kategoriích. V kategorii Pracovník zvítězila Mgr. Jana Ženíšková, vedoucí Kontaktního centra občanského sdružení Laxus v Hradci Králové. V kategorii Zařízení získává ocenění Nízkoprahový klub Pavlač občanského sdružení Ratolest Brno. Vítězové si kromě ocenění odnesou také putovní plastiky Bota. Jedná se o skutečné boty prošlapané při výkonu tohoto nelehkého povolání zatesané do dlažební kostky. Jejich autorem je pardubický pracovník nízkoprahových programů Michal Zahradník. Vítězové také obdrží hmotný dar – oblečení od firmy Levi Strauss, která dlouhodobě finančně podporuje oblast nízkoprahových programů pro děti a mládež.
Cena je udělena za skutky v roce 2003 (případně za dlouhodobý přínos včetně roku 2003). Nominace byly vybrány odbornou radou z 20 došlých návrhů.
Kritérii pro rozhodnutí o udělení ceny bylo: kvalita odvedené práce, přínos pro obor na národní úrovni (práce v asociacích, publikační činnost, vzdělávací činnost, práce v poradních orgánech atd.), typičnost a čitelnost práce navržené osoby nebo zařízení, soulad s dobrou praxí, eventuálně příběh (konkrétní skutek či počin v roce 2003).

Profil klubu Pavlač
Jde o jeden z projektů realizovaných občanským sdružením Ratolest Brno, který se zaměřuje na pomoc a podporu dětem a mladým lidem v obtížné životní situaci. Klub Pavlač nabízí prostor pro trávení volného času děvčat a chlapců ze sociálně, kulturně a ekonomicky znevýhodněných rodin převážně romského původu ve věku 5 až 18 let. Kromě toho nabízí možnost doučování a sociální služby. Při Pavlači funguje taneční soubor Merci, se kterým se klienti účastní různých vystoupení a soutěží. V současné době do klubu pravidelně dochází šest dobrovolníků, kteří se podílejí zejména na organizaci aktivit pro volný čas.
Koordinátorkou klubu je od května 2003 Bc. Věra Růžičková, která vystudovala bakalářský obor psychologie – sociální práce, sociální politika na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Jako kontaktní pracovnice působí v klubu od loňského října bývalá dobrovolnice klubu Monika Gargošová. Taneční soubor Merci vede již druhým rokem romská dobrovolnice Monika Balogová.

Profil Mgr. Jany Ženíškové
Jana Ženíšková pracuje v oblasti sociálních služeb od roku 1988, od roku 1996 v občanském sdružení Laxus, které poskytuje sociální a zdravotní služby uživatelům drog v Královéhradeckém regionu. Od roku 2001 je vedoucí Kontaktního centra a zodpovídá za práci pětičlenného týmu.
Nominaci na Výroční cenu ČAS Časovaná bota získala Jana Ženíšková za rozvoj služeb pro uživatele drog ve věznicích v Hradci Králové (Vazební věznice HK a Věznice Pouchov) a v Pardubicích. Klientům ve výkonu trestu poskytuje zejména poradenství, motivační trénink a zprostředkování následné péče po výkonu trestu. V této oblasti pracuje již pět let. Rok 2003 je pro její práci ve vězeňství významný zejména utužením kontaktů s personálem, rozšířením klientely a získáním jejich důvěry v tomto problematickém prostředí, ale také realizací vzdělávacích programů ve věznicích. V národním měřítku je oceňována její práce v sekci Drogové služby ve vězení při A.N.O. (Asociace nevládních organizací) a práce na standardech kvality těchto služeb.

(red)

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál