Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mailfoto   Romští asistenti s osvědčením

Brno – Na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity převzali 11. června osvědčení o absolvování frekventanti kurzu Pedagogicko-psychologické přípravy romských asistentů. Osvědčení převzali Romové, kteří úspěšně zvládli ústní závěrečné zkoušky z pedagogiky a psychologie. Kurz byl zahájen loni v říjnu, kdy nastoupilo 35 zájemců, k závěrečným zkouškám jich postoupilo patnáct.

Cílem kurzu bylo připravit odborníky pro náročnou pedagogickou práci s dětmi a mládeží v podmínkách školních a mimoškolních zařízení. Účastníci kurzu získali základní poznatky z oblasti pedagogicky a psychologie, aby lépe pochopili strukturu a zvláštnosti dětské osobnosti a podle toho zaměřili své výchovné a vzdělávací úsilí. Studenti také získali mnoho dovedností pro praktické výchovné činnosti včetně metodiky příprav dílčích aktivit ve škole i v rodině. V ročním kurzu byl kladen důraz také na problematiku domácích úkolů ve vztahu k romským žákům, přípravu na výuku a metody spolupráce školy s rodinou apod.
Více informací o těchto kurzech na:
www.ped.muni.cz/wsocedu/kmw

Ema Štěpařová

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál