Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  muzejní okénko - CIKÁNKY BYLY NA LOVU

Kohout kokrhal pod sukněmi.
Na četnické stanici zjistili, že cikánka má pod sukněmi celý kurník.
Do obce Březová přišly dvě cikánky. O. Hartmannová a M. Danielová. Dávaly dobře pozor, kde není nikdo doma. Jak to zjistily, tak hned na dvůr a kdejakou slepici sebraly. Hartmannová měla v chytání drůbeže obzvláštní cvik. Jen rukou zakroutila a už slepice nebo kachna zmizela ve velkém vaku, který měla uvázaný pod zvlášť širokou sukní. Dostaly se také na dvůr rolníka Josefa Špundy. Tam chytila Hartmannová dvě slepice a ještě popadla kohouta. Ten však ne a ne se dát. Jak vsunula cikánka kohouta do vaku, začal kokrhat a ke všemu se ještě pustil do slepic, které měla cikánka už ve vaku. Popral se se slepicemi tak, že z nich létalo peří. To už vyšel ven rolník a zpozoroval, jak se cikánčiny sukně podivně nadouvají a jak z nich létá peří. Ke všemu uslyšel jak z pod sukní kokrhá kohout. Cikánku sebral a dovedl na četnickou stanici. Když tam cikánku prohlédli, vyklubalo se na svět několik slepic a kohout, které měla schovány pod sukní.

České Slovo
17. 4. 1942.

Připravilo Muzeum romské kultury
V této rubrice uveřejňuje Muzeum romské kultury historické novinové články ze svých sbírek. Rok, ve kterém byl článek napsán, je uveden na konci příspěvku, stejně jako deník, v němž byl tehdy uveřejněn. Informace zde uvedené tedy nejsou v žádném případě aktuální, mohou být i neobjektivní a zkreslené.


přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál