Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mailfoto   Terénní pracovníci se učili komunikaci

Na dalším setkání vzdělávacího programu pro terénní sociální pracovníky (TSP), jehož organizátorem je společnost DROM, byly na pořadu dne komunikační dovednosti neboli psychosociální výcvik. Co toto zvláštní téma znamená?

Zkušení lektoři, terapeuti a psychologové, s nimi cvičili ty dovednosti, které mohou uplatnit při práci. Cílem výcviku bylo zvládnout zodpovědněji, účelněji a rychleji náročné situace, v nichž se ocitají. Pro kurzisty to znamenalo velké nasazení. Nejednalo se totiž o klasickou přednášku, ale o nejrůznější nácviky a scénky, které si museli v rychlosti připravit a posléze i předvést před „obecenstvem“ (tedy kolegy a lektory). Dověděli se, jaké jsou různé typy pomoci klientům, a rovnou si je ve skupinkách přehrávali (od pomoci obětem povodně až po pomoc klientovi při vystěhování z bytu). Dozvěděli se rovněž o komunikačních zlozvycích a jak se proti některým z nich bránit, dostali informace o řeči těla a o tom jak ji v komunikaci úspěšně používat.
Nejdůležitější a nejzajímavější však bylo téma krizové intervence. Jde o způsoby jednání s klientem, jenž se dostal do velmi tíživé životní situace, která může vážně ovlivnit jeho další život nebo psychické zdraví. Klient sám může reagovat různými způsoby a je na TSP, aby mu byl schopen účinně pomoci. Skupina se rozdělila na dvě poloviny: klienty a sociální pracovníky. TSP dostali jasné zadání, zjistit od klienta, co má za problém a vést ho k „vypovídání se“, popřípadě mu citlivě nabídnout pomoc odborníků. Úkol pro skupinu klientů byl o něco náročnější. Ti se museli vžít do svého příběhu a hrát člověka v kritické situaci, například znásilněnou ženu, v práci šikanovaného člověka nebo osobu, která se chystá spáchat sebevraždu. To vše jsou situace, o kterých se špatně mluví a vlastně ani mluvit nechce. K vidění bylo několik vynikajících hereckých výkonů, ale také výborné terapeutické zákroky. Na závěr sami „herci“ reflektovali, jak se ve svých rolích cítili, jak je prožívali a jak by se jim asi pracovalo, kdyby se s podobnou situací opravdu setkali v terénu.
Práce TSP by neměla v žádné případě nahrazovat práci psychologa. Nicméně právě oni se při své práci často jako první setkají s člověkem v krizové situaci a dobře provedená krizová intervence může velmi pomoci.

Michal Kratochvíl

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál