Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  So angle mande mol romaňi čhib?

Romaňi čhib – oda hin vareso, so amenge le Romenge ačhiľa. Hijaba amen kamenas o gadže te asimiľinel, či oda has e Maria Terezia, či o komuňisti, romaňi čhib amenge ačhiľa sar te amaro somnakaj. Te upre dikhaha avka, hoj le Romen nane peskero them, peskeri phuv, ta šaj avas ča rado, hoj amen hin amari čhib.

Te genav romane gazeti, save džan avri andre kadi phuv, hin mange namištes, kaj andre kala gazeti pes lekhavel romanes ča igen čino. Romale, ušťen opre andal o soviben! Chudas amen vastendar, avas rado, hoj adaďives šaj lekhavas romanes, šaj sikhľuvas romaňi čhib the andre Univerzita! Šaj genas romane genďa. Romale, ma daran u sikhaven tumare čhavoren te vakerel romanes! Pal calo svetos dživen vaj dešupandž milijoni Roma. Sar lenca kamen te del duma, te pes lenca arakhen pro maškarthemutne festivali vaj kongresi? Ča romanes! Sem hin demokracija, šaj phiras kaj kamas, ta sostar daran?
Me ciknovarbastar vakeravas romanes u andre škola na preperavas! Dikhen, adaďives imar dujto berš sikhľuvav pre Karlovo Univerzita romaňi čhib, romaňi historija, romaňi kultura – romistika.
Ma paťan le sikhľardenge, te tumenge phenena, hoj tumare čhave namištes sikhľona, te džanena romanes! Nane čačo! Keci čhib, ajci manuš! Cikno čhavoro šaj sikhľol buter čhiba jekhvarestar u leskeri goďi oleha barol. Pr´oda avle o sikhade manuša, špecijalisti.
Romaňi čhib angle mande mol sakoďivesutno maro, bo andre škola sikhľuvas u lekhavas romanes.
Kampel te sikhavel amare čhaven romanes, kaj amari čhib te dživel u kaj te na merel andro bišujekhto šelberš – te la amenge ľikerahas ajci ezera berša.

Michal Miko

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál