Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Informace o zasedání IRU

Ve dnech 29. až 30. listopadu se ve Vídni sešli v Romském centru vídeňských Romů představitelé IRU Stanislav Stankievic, Orhan Galus, Novica Strizanin, Dragan Jevremovič, Nordmund Rudevič a Zoran Dimov. Omluvili se Victor Famulson, Zlatko Mladenov a Nadia Demeter.

Hlavními body programu byla příprava strategie činnosti IRU pro nejbližší období a zajištění komunikace s delegáty posledního sjezdu IRU v Lanciu v Itálii.
Za nové členy IRU byli navrženi Huan de Dios Ramirez Herdia Motoya ze Španělska, Tivadar Fatiol z Maďarska a Romani Rose z Německa.
Jednalo se rovněž o otevření bankovního účtu ve Vídni a o cestách k zajištění finančních prostředků pro činnost IRU.

(red)

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál