Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Hodně sil Pavlu Dostálovi

Redakce Romano hangos a jeho vydavatel Společenství Romů na Moravě touto cestou přejí ministru kultury do nového roku uzdravení. Pavel Dostál je jako ministr kultury ČR velkým podporovatelem rozvoje kultury Romů a zasloužil se nebývalou měrou o transformaci Muzea romské kultury na státní muzeum.
Pan ministr si zaslouží naše uznání.
(red.)


přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál