Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Proces s bývalými policisty u soudu

Již více než rok se táhne soudní proces s dvěma bývalými policisty obžalovanými z toho, že v noci z 12. na 13. května 2003 v Popovicích u Jičína, kdy byli mimo službu, si společně s dosud nezjištěným třetím mužem vymohli násilím vstup do romské rodiny Danišových. Tam potom hrubě fyzicky a slovně napadli Danišovou, jejího syna a dceru v devátém měsíci těhotenství. Při útoku padaly četné rasistické nadávky. U všech napadených došlo samozřejmě k velkému psychickému šoku, jehož následky nesou dodnes.

Danišovy v tomto případu zastupuje nevládní organizace Liga lidských práv. Její právníci mají vážné výhrady zejména k vyšetřování případu, které provádělo Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové. Oba útočníci jsou obžalováni z trestného činu porušování domovní svobody. Vyšetřování nebylo ovšem vedeno způsobem, který by se snažil objasnit možný rasový podtext agrese, i když oběti opakovaně upozorňovaly na rasové výpady provázející útok, například: „Cikáni, vás by bylo nejlépe vystřílet!“ Takové výroky samy o sobě mohou být trestným činem hanobení národa, etnické skupiny, rasy a přesvědčení. Vyšetřovací orgán tedy zcela ignoroval své povinnosti vyplývající z Evropské úmluvy na ochranu lidských práv a základních svobod. Evropský soud několikrát poznamenal, že „v případech vyšetřování násilných činů mají státní orgány dodatečnou povinnost podniknout všechny přiměřené kroky, aby odhalily možný rasový motiv a zjistily zda etnická nenávist či etnické předsudky mohly nebo nemohly hrát roli.“ Žalobce také podle názoru Ligy lidských práv dostatečně nereflektoval skutečnost, že výsledkem útoku byla u paní Danišové dvoutýdenní pracovní neschopnost, u jejího syna jednotýdenní. Navíc nevedl vyšetřování způsobem, který by zjistil, zda nedošlo také ke spáchání trestného činu ublížení na zdraví.

Bohužel, jak už bývá tradicí v trestných činech policistů vůči Romům, setkáváme se také s neochotou vystupovat jako svědci v trestním řízení. Lidé mají mnohdy velký strach a bojí se případné odplaty policistů. V tomto případě se orgány činné v trestním řízení dokonce musely zabývat podezřením, že jeden z obžalovaných obchází svědky a nabízí jim finanční odměnu, pokud nebudou svědčit v jeho neprospěch. Toto se zatím nepodařilo prokázat, i když některé okolnosti tomu nasvědčují. Dva klíčoví svědci, které měli obžalovaní té noci také napadnout, nejdříve sami podávali trestní oznámení, nyní je není možné již více než rok dohledat. Policie teprve nyní zjistila jejich pobyt. Hlavní líčení bude u Okresního soudu v Jičíně pokračovat 5. ledna, tam by již oba svědci měli být policií předvedeni. Otázkou ale zůstává, zda do té doby opět nezmění místo pobytu… Avšak dokud se je soudu nepodaří vyslechnout, proces s největší pravděpodobností neskončí.

Jan Kratochvíl
Liga lidských práv

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál