Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  napsali jste nám - Víkend ve škole

Jedná se o víkendové pobyty žáků ZvŠ Lidická v Brně spolu s jejich učiteli, které se střídají s víkendovými schůzkami. V nich se žáci za pomoci lektorů učí různé techniky, prvky arteterapie, ergoterapie, muzikoterapie apod. Cílem projektu je zvyšování odolnosti žáků ve vztahu k negativním vlivům společnosti, jako je nabídka drog či alkoholu nebo jiných sociálně patologických jevů. Zvyšování sebevědomí, potlačování agresivity, intolerance, rasismu. Zlepšení komunikace a vztahů mezi žáky a učiteli a mezi žáky navzájem. Naučení se komunikovat s okolím, s rodiči, učiteli, s celou společností.

Do projektu byli zapojeni podle zájmů žáci převážně 8. a 9. tříd. V programu se střídaly různé psychologické hry, prvky arte- a muzikoterapie, psychomotoriky, relaxační cviky. Součástí tohoto projektu byl i společný víkend včetně noci, který žáci strávili společně s lektory ve školních třídách. Během dne probíhaly řízené rozhovory a rozbory složitých životních situací v rodinách či ve škole.
Dnes je téměř jisté, že tato neformální forma komunikace mezi speciálním pedagogem, psychologem, romským asistentem a žáky s rodiči se setkala s velkým zájmem.
Celý projekt byl schválen Krajským úřadem Jihomoravského kraje, který také přispěl finanční dotací na jeho realizaci. Garantem projektu je ředitelka školy Mgr. Svatava Kašparová. Projekt zpracovali či se na něm podíleli: Lenka Skácelová, Viera Bučková, Martina Šulová, Petra Nevtípilová, Eva Wasserbauerová a Ladislav Horváth. Celý projekt bude ukončený letos v prosinci a jeho vyvrcholením bude společný pobyt v rekreačním středisku. Součástí bude vernisáž děl a prací žáků a výsledků celého cyklu, která se uskuteční 5. prosince v prostorách školy Lidická.
Tímto článkem chci apelovat a zároveň vyzvat i ostatní školy, které mají stejnou možnost udělat pro své žáky něco víc, aby jim pomohly přiblížit se škole či učiteli a navázaly bližší kontakty také s rodiči.

Irena Bagárová, SRNM

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál