Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Programy romské integrace na rok 2005 mohou být zpožděny, nebudou však zrušeny

V souvislosti s nově jmenovaným předsedou Rady vlády pro záležitosti romské komunity Pavlem Němcem, ministrem spravedlnosti a místopředsedou vlády může dojít k pozdnímu vyhlášení programů romské integrace na rok 2005, v žádném případě však nemůže dojít k jejich zrušení. Důvodem je fakt, že finanční obnos určený na tyto programy je již zahrnut ve státním rozpočtu na rok 2005 a jen stěží lze předpokládat, že by mohl být zrušen.

K poněkud pozdějšímu jmenování předsedy Rady došlo v důsledku určitého váhání vlády. Oproti zvyklostem a oproti faktu, že jiné předsedy rad jmenovala včas a okamžitě, předsedu Rady pro záležitosti romské komunity opomněla jmenovat.
Určitou roli sehrála také skutečnost, že vládní zmocněnec pro lidská práva Jan Jařab odešel jako člen týmu Vladimíra Špidly do Bruselu a nový vládní zmocněnec Svatopluk Karásek se teprve svých funkcí ujímá. Máme na mysli, že vládní zmocněnec pro lidská práva se automaticky stává prvním místopředsedou Rady vlády pro záležitosti romské komunity.
Doufáme a věříme, že všechny změny, které svým způsobem hrají nepříznivou roli ve vyhlašování programů integrace Romů nebyly způsobeny úmyslně, nýbrž jen určitým zanedbáním, které můžeme omluvit.

Karel Holomek,
2. místopředseda Rady vlády pro záležitosti romské komunity

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál