Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Pravda a lež o domácím násilí

Tvrzení: Domácí násilí se vyskytuje pouze v určitých sociálních vrstvách.
Pravda: Domácí násilí se týká všech lidí bez ohledu na jejich sociální postavení, vzdělání, rasu, náboženství apod.

Tvrzení: Domácí násilí je okrajová záležitost, která se v naší společnosti se vyskytuje jen zřídka.
Pravda: Jedná se o velmi častý negativní jev. Statistiky uvádějí, že k domácímu násilí dochází v 15 až 30 % rodin.

Tvrzení: Domácí násilí je způsobováno pitím alkoholu (braním drog).
Pravda: Alkohol a drogy nepředstavují příčinu, ale ani omluvu domácího násilí. Alkohol může být pouze katalyzátorem násilí.

Tvrzení: Jedná se o soukromou záležitost, neměl(a) bych se do toho plést.
Pravda: Domácí násilí je kriminální, nikoli privátní záležitost, a proto by mělo být posuzováno a stíháno stejným způsobem jako násilí vůči cizím osobám.

Tvrzení: Nikdy to nemůže být vážné, pokud s násilníkem jeho partnerka zůstává.
Pravda: Násilníci svým partnerkám vyhrožují, že v případě jejich odchodu ublíží jim, nebo jejich dětem. Tyto ženy s nimi potom často zůstávají ze strachu, avšak nikdy ne proto, že by s násilím souhlasily.

Tvrzení: Domácí násilí je také chyba oběti, vinu nelze svalovat pouze na stranu násilníka.
Pravda: Násilníci uvádějí často jako důvod pro své ataky, že byli partnerkou k tomuto jednání vyprovokováni. Provokace, ať už skutečná, či smyšlená, však opakované násilí omlouvat nemůže. Za násilné chování je vždy plně odpovědný násilník.

Tvrzení: Týranou ženu i násilníka lze na první pohled rozeznat.
Pravda: Násilí je velmi dobře ukryto za zdmi domovů. Násilník se jeví svému okolí většinou jako sympatická osoba. Týraná žena se za svoji situaci stydí, a proto se často nesvěří ani své nejlepší přítelkyni (svá zranění skrývá, nebo pro ně nachází různé výmluvy).

Tvrzení: Rodinná terapie může problémy vyřešit.
Pravda: Terapie může pomoci vyřešit partnerské problémy. Násilí, však představuje problém vycházející ze strany agresora. Ke změně, může tedy dojít pouze tehdy, když násilný partner převezme za své chování plnou odpovědnost.

Kontakt:
Poradna pro ženy v tísni je autonomní projekt v rámci občanského sdružení Liga lidských práv.
telefonicky 545 245 996,
mobil 737 834 345
(7–22 hodin)
e-mail zenavtisni@llp.cz

Zdroj: www.llp.cz/zenavtisni

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál