Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mailfoto   25. listopad – Mezinárodní den proti násilí na ženách

Ženu ani květinou neuhodíš

Pět brněnských neziskových organizací zabývajících se ženskými právy (NESEHNUTÍ Brno, brněnská pobočka Amnesty International, o. s. Magdalenium – Gender centrum FSS MU v Brně a Liga lidských práv – Poradna pro ženy v tísni) uspořádalo ve spolupráci s Magistrátem města Brna, Knihovnou Jiřího Mahena a Jazzovou kavárnou Podobrazy týden proti násilí na ženách, který byl zahájen 22. listopadu.

K lepší informovanosti veřejnosti o problematice násilí na ženách, domácího násilí a možnostech obrany měly přispět i besedy, přednášky, projekce, infostánky, diskusní večer a výstava plakátů. Cílem týdne proti násilí na ženách rovněž bylo přispět ke snížení míry společenské tolerance tohoto patologického jevu v jeho různých podobách.
Ženy z různých částí světa, odlišných společenských skupin a kultur se stávají oběťmi násilí, jehož příčinou je jejich nerovné postavení ve vztahu k mužům a nerovnováha distribuce moci ve vzájemném soužití. Násilí na ženách má mnoho projevů: od domácího násilí přes znásilnění, sexuální obtěžování až po tzv. ženskou obřízku či obchod se ženami. Násilí na ženách v podobě znásilnění a týrání se podle Amnesty International zneužívá i jako zbraně v ozbrojených konfliktech.
Minulý rok proběhla celorepubliková kampaň proti domácímu násilí, na níž se podílelo jedenáct neziskových organizací a jež dala vzniknout volnému sdružení KOORDONA (Koalice organizace proti domácímu násilí). Přinesla mimo jiné posun v informovanosti a ke změně právní úpravy domácího násilí – od 1. června 2004 existuje nová skutková podstata trestného činu týrání osoby žijící ve společně obývaném domě či bytě.
Dvacátý pátý listopad byl v prosinci 1999 vyhlášen Valným shromážděním OSN jako mezinárodní den proti násilí na ženách.

Jana Kabeláčová

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál