Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Fotbalový turnaj v Ostravě

Sdružení Unie olašských Romů ČR je založena na tradici romské komunity a na principech rovnosti, dobrovolnosti, plurality názoru, demokracie a tolerance. Vzniklo brzy po ustavení demokratických poměrů v ČR, aby se aktivně podílelo na řešení specifických problémů olašských Romů vyplývajících z jejich postavení národnostní menšiny, v celé své historii odmítané, ponižované a pronásledované.

Unie olašských Romů si velmi uvědomuje, jak daleko Romové došli, co se týče drogové závislosti. Není nám lhostejno, zda náš národ vymře na závislost na drogách. Plně si uvědomujeme, s jak těžkým vypětím usilujeme o léčbu všech závislých Romů. Jakákoli snaha státu, města a obcí bez nás – bez našich pracovníků nebude úspěšná. Námi podávané projekty byly vesměs zamítnuty, a tak tento problém zůstává stát na mrtvém bodě. Nejsou nám lhostejné zmařené životy našich blízkých, drogově závislých. Rozhodli jsme se navázat spolupráci s křesťanskou protidrogovou organizací Teen Challenge a věříme, že jejich program je pro nás nejpřijatelnější. Dále doufáme, že společnými silami romských organizací a vlády vytvoříme komunitní romské centrum, kde tito lidé přijdou vstupní branou do světa bez drog. Unie olašských Romů chce spolupracovat i s jinými organizacemi, kterým nejsou lhostejné zmařené životy mladých lidí.

Josef Stojka, předseda UOR

Primátor statutárního města Ostravy
Ing. Aleš Zedník
uděluje záštitu
nad 7. ročníkem akce
Fotbalový turnaj o pohár
JUDr. Tomáše Holomka
pořádanou sdružením Unie olašských Romů v hale Tatran
dne 28. listopadu 2004

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál