Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  vzdělávací okénko

V době, kdy vychází toto číslo Romano hangos už oslavujeme 15. výročí pádu komunismu a začátek procesu nastolování demokratických principů do života společnosti.
Dne 17. listopadu 1989 tento proces v celé naší republice (a tehdy i její součásti – na Slovensku), zahájily statisíce lidí, nejčastěji mladých. Komunistický režim byl již vnitřně tak rozložen, že k překvapení mnohých se opravdový převrat – jinak to nazvat nelze – uskutečnil. Byla to nekrvavá revoluce, tak řečená sametová.

Tato změna probíhala za obrovské euforie. Dnes, zdá se, už došlo k dokonalému vystřízlivění. Tím nemá býti řečeno, že se stalo něco špatného. Ti, co si to myslí, dnes ve společnosti představují 15procentní menšinu. Ostatní přece jen více inklinují ke kladnému hodnocení vývoje naší společnosti za oněch 15 let, nebo nejsou ve svých názorech zcela vyhraněni.
Lidové noviny 10. listopadu uvádějí statistický průzkum odpovědí na položenou otázku: Jak byste vyjádřili svoji spokojenost s životem na desetistupňové škále? Rok 1991 – 6,8, rok 1999 – 7,0, rok 2004 – 6,4.
Nezbývá než povzdechnout: ani demokracie neskýtá nic jednoduchého a snadného pro život.
Znáte však něco lepšího?

Karel Oswald

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál