Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  napsali jste nám

So anglal mande mol e romaňi čhib
E romaňi čhib angle mande ňič na molos, dži andre mire dešuštar berš. Ňiko ke amende khere na delas duma romanes. Ča jekh manuš andre miri famežija vakerelas the manca duma romanes u oda has miri baba.

Na kamav te phenel, hoj miri daj na džanel romanes, aže pre ma delas duma ča gadžikanes. E baba pre savorende del duma ča romanes. Vaš oda me savoro achažuvavas, aže te del duma romanes man ladžavas. Ladžavas man, hoj vareso phenava u savore mandar asana. Sa pes previsarďas, kana mange sas dešuštar berš u sar chudžom te del duma romanes mire romane kamaradenca. Lenca polokores chudžom te vakerel u som but rado, hoj ajsi šukar čhib džanav. So hin mek buter, hoj romaňi čhib hiňi miri, feder phendo hoj hiňi mira dakeri čhib.
Akana imar naši pro jakha dikhav ajse čudaken, so hine kale sar topanka u na kamen te del duma romanes. Kajse manušen narado dikhav. Aňi ajci na džal pal oda, hoj na džanen, aže pal oda, hoj na kamen pes te sikhavel amari čhib. Ňigdaj nane nasig. Me sikhžižom ča andro dešuštar berš. Akana hin mange biš berš u sikhžuvav romistika pre Karlovo univerzita Prahate.

David Tišer

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadiožurnál

Radiožurnál