Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Presumpce neviny?

Vážení a milí čtenáři,
v článku Milan Ščuka proti Karlu Holomkovi zveřejňujeme pro vaši informaci žalobu na ochranu osobnosti, která je mířena na moji adresu. Chci se při této příležitosti, aniž bych jakkoliv zpochybňoval právo Milana Ščuky k takovému kroku a aniž bych jakkoliv komentoval podrobnosti tohoto případu, zmínit jenom, co znamená presumpce neviny, jíž se obvykle každý zaštiťuje ten, kdo se do nějakého podezření dostane. Co to znamená pro občana a co pro politika, který se uchází o čelní místo na žebříčku společenském a politickém?

Občan do vynesení právoplatného rozhodnutí soudu zůstává čistý a nedojde žádné úhony v praktickém životě. Politik, ať chce nebo nechce, ztrácí svoji důvěryhodnost. Jde o to, že jen stěží může usilovat o legitimní post na nejvyšším společenském i politickém žebříčku. V podtónu stojí vždy otázka, jak se takový člověk v podezření zhostí všech úkolů spojených i s požitky, jak bude vnímán veřejností. U romského politika pak jde o vnímavost nejširší veřejností, nejenom té romské. Jak mu takový handicap (nesporně to handicap je) pomůže v prosazování, byť i oprávněných a spravedlivých požadavků pro svoji skupinu, kterou reprezentuje?
Je správné si položit otázku komu to prospívá? A to je to, oč tu běží.
Neexistují jen zákony, ty se dají obejít, jak bohatě dokazuje historie naší země a obrovských tunelů. Mnoho tunelářů zůstane nepotrestáno. Získali obrovské majetky podvodem, který se jim nepodařilo prokázat. Navenek jsou čisti. Ale ve slušné společnosti jimi každý opovrhuje. Tak to platí v nejvyspělejších demokraciích na tomto světě. Možná, že i u nás to bude někdy platit!
V té souvislosti se naskýtá otázka další, zda je možno udělat za něčím, nějakou činností, tlustou čáru. To je jistě téma hodné diskuse. Osobně se domnívám, že nikoliv. Souhlasím tu s paní Sommerovou, která prohlásila, že je to blbost, podvod a nesmysl! Zase tu musíme rozlišovat mezi občanem a politikem nebo příslušníkem elity společnosti.

Karel Holomek

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál