Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Seminář Rady pro záležitosti Romů

Černý Důl – Ve dnech 2. až 4. listopadu v Černém Dole v Krkonoších proběhl seminář Rady vlády pro záležitosti Romů, jehož se účastnili i romští poradci v obcích a na krajských úřadech.

Jednotliví členové rady prezentovali činnost ze svých pracovišť a představy o svém podílu na činnosti Rady. V pracovních skupinách pak byla věnována pozornost problémům s vydáváním osvědčení ministerstva obrany a praktickém, velmi negativním dopadu zákona 261/2001 Sb. na většinu žadatelů. Rada se dále zabývala problematikou lichvy (úžery) a prací Policie ČR ve vztahu k příslušníkům národnostních menšin.
Všem přítomným se dostalo informace od pracovníků ministerstva práce a sociálních věcí o věcném záměru zákona o hmotné nouzi, zákona o životním minimu a sociálních službách a zákonu o zaměstnanosti a jejich konkrétním dopadu na občany.
Lýdie Poláčková z Ostravy seznámila přítomné s projektem zdravotních terénních pracovníků a poradila se o možnosti, jak tento projekt prosadit do širší veřejnosti už během roku 2005.
Ředitel odboru základního školství Karel Tomek informoval o školském zákonu a změnách, které přináší do našeho školství i předškolních zařízení. Dále promluvil k zákonu o pedagogických pracovnících, kde je nově definována funkce pomocného pedagogického asistenta.
Na závěr byly prezentovány příklady dobré praxe v lokalitách.
Celý seminář probíhal pod dojmem vědomí, že novým předsedou Rady se stal místopředseda vlády a ministr spravedlnosti Pavel Němec a vládním zmocněncem pro lidská práva byl právě jmenován poslanec Svatopluk Karásek. Ten se také automaticky stává 1. místopředsedou Rady.
(kh)

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál