Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Informace pro žadatele o odškodnění

Podané žádosti o vydání osvědčení podle zákona č. 255/1946 Sb., které řeší Ministerstvo obrany ČR, se nyní nacházejí ve fázi postupného ukončování řízení.

V převážné většině jsou vydávána negativní rozhodnutí z důvodu těžké důkazní nouze. Žadatelé se však mohou odvolat a podat rozklad proti vydanému rozhodnutí. Žádosti o jednorázové peněžní odškodnění podle zákona č. 261/2001 Sb. vyřizuje Česká správa sociálního zabezpečení v Praze, nikoliv Ministerstvo obrany České republiky. Pro uznání nároku však předložení osvědčení 255 není bezpodmínečnou podmínkou.
Je tedy v zájmu všech žadatelů věnovat patřičnou pozornost veškeré korespondenci z České správy sociálního zabezpečení. V této záležitosti je nejlépe obracet se na kancelář romského poradce, popř. na zástupce romských organizací, kde mohou všem poskytnout poradenství a pomoc při dalším postupu.

Helena Krištofová, romská poradkyně, Brno

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál