Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail



foto   Nejen o vzdělávání a projektech

Seč – První krajská konference Středočeského kraje k romské problematice se konala koncem října v Seči. Pořádal ji Krajský úřad Středočeského kraje a občanské sdružení AGNES a byla určena především pro zaměstnance místních úřadů, romské asistenty ze škol a pracovníky romských občanských sdružení ze středních Čech. Jednalo se o první krajskou konferenci tohoto zaměření v ČR a zúčastnilo se jí více než 80 osob.

Mezi hosty byli Viktor Sekyt z Rady vlády pro záležitosti romské komunity, radní Josef Vacek Krajského úřadu Středočeského kraje, pod jehož patronací se konference konala, krajští romští koordinátoři z dalších krajů, zástupci romského tisku a Gyula Vamosi, odborný konzultant pro romskou otázku Ministerstva sociálních věcí a rovných příležitostí Maďarské republiky.
Zazněly informace o Agentuře k předcházení sociálního vyloučení (Viktor Sekyt), Romské dekádě (Gabriela Hrabaňová, o. s. Athinganoi), o vzdělávacích a rekvalifikačních programech pro Romy (o. p. s. Nová škola a o. s. Athinganoi), o problematice drog v romské komunitě (Pavla Doležalová, Krajský úřad Středočeského kraje) a o možnostech financování romských projektů ze strukturálních fondů. Velký ohlas vzbudil příspěvek Gyuly Vamosiho o situaci Romů v Maďarsku a o projektech, které napomáhají integraci romské menšiny do většinové společnosti.
V průběhu konference byl také prostor pro prezentaci úspěšných projektů romských sdružení z Berouna, Lysé nad Labem a Nymburka. Na závěr se účastníci shodli, že podobná setkání jsou velmi důležitá nejen pro získání nových informací, ale především pro navázání kontaktů uvnitř regionu. Podle informace romského koordinátora Krajského úřadu Středočeského kraje Cyrila Kokyho by podobné konference mohly být v dvouletém cyklu. V mezidobí by probíhaly odborné semináře pro zaměstnance sociálních odborů, terénní pracovníky, romské asistenty, manažery romských občanských sdružení aj.

Dalibor Jirásek

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledávání



Radioľurnál

Radioľurnál