Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Eurotel podpořil Ratolest

Brno – Brněnská Ratolest, která se orientuje především na romské děti a mládež ve věku 11 až 22 let, patřila k letošním vítězům v kategorii Malorozpočtových projektů a od Nadace Eurotel dostala 20 000 Kč. Nadace Eurotel letos uděluje 10 milionů korun na podporu více než 50 projektů nestátních neziskových organizací. Získané finanční prostředky pomohou především dětem, které mají zhoršený vstup do společnosti ať už kvůli svému sociálnímu zařazení nebo zdravotnímu postižení. Do grantového řízení Nadace Eurotel se letos přihlásilo 310 organizací z celé ČR.
(av)


přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál