Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Adresa k nahlášení extremistických webů

Praha (kd) – Jednou z priorit Policie ČR je plnění úkolů v oblasti prevence i represe k ochraně veřejného pořádku, života a zdraví občanů a jejich majetku před projevy extremistických skupin a hnutí.

Policejní prezidium přijímá opatření proti zneužívání internetu k šíření extremistických materiálů, k podpoře a propagaci hnu-tí směřujících k potlačení práv a svobod občanů a k páchání trestné činnosti s rasovou, národnostní, náboženskou či jinou extremistickou motivací.
V této souvislosti byla před časem vytvořena pro potřeby veřejnosti elektronická adresa ukpvextr@mvcr.cz dostupná běžným uživatelům internetu, na níž mají možnost nahlásit webové stránky s rasistickým, antisemitským a jiným nenávistným obsahem. Občané se však mohou obracet i na další adresy, jako např. dotazy@mvcr.cz nebo tiskppcr@mvcr.cz. Informovala o tom mluvčí policejního prezidia Blanka Kosinová s tím, že policie tak přijímá opatření proti zneužívání internetu k šíření extremistických materiálů.

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál