Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Nucených sterilizací žen dále přibývá

Brno – Kancelář ombudsmana Otakara Motejla se v současné době zabývá již padesáti případy nucených sterilizací na území ČR z doby nedávné i před rokem 1989. V převážné většině jsou stěžovatelkami romské ženy.

„Některé deklarují svou nepříslušnost k romskému etniku,“ uvádí se v tiskové zprávě zveřejněné na tiskové konferenci v prostorách Kanceláře veřejného ochránce práv 10. listopadu. V jednom případě se má jednat i o sterilizovaného muže. Nyní ombudsman shromažďuje potřebné informace k jednotlivým případům.
Přestože na jeho popud ministryně zdravotnictví Milada Emmerová v dopise ze 4. října oznámila, že vyhoví jeho návrhu na ustanovení ústřední znalecké komise (dokonce oznámila i její členy), zdá se, že komise ještě nezačala fungovat. Jejím úkolem bude posoudit a rozhodnout, zda se v předložených případech postupovalo v souladu s poznáním lékařské vědy.
Okolnosti všech doposud podaných stížností však již nelze paušalizovat. Část jich je pravděpodobně následkem komunistické politiky z předlistopadové doby, zaměřené na regulaci porodnosti romského obyvatelstva v podobě směrnice Ministerstva zdravotnictví ČSR č. LP-253.3-19.11.17 ze dne 17. prosince 1971 o provádění sterilizace a také ustanovení § 35 a § 31 odst. 4 vyhlášky č. 152/1988 Sb. Platila do roku 1991 a umožňovala poskytnutí zvláštní sociální dávky v maximální výši 10 000 Kčs v případě svolení k provedení sterilizace.
Činnosti komise a posuzování jednotlivých případů by mělo napomoci šest otázek formulovaných veřejným ochráncem práv. Zaměřují se nejen na právní aspekt legitimity a legality provedení sterilizace, ale i na otázky lékařské odůvodněnosti zákroku. Šetření se bude rovněž důkladně zabývat zprávami o obdobném problému ve Švédsku, Švýcarsku a na Slovensku, aby byla nalezena styčná plocha pro lepší metodologii dalšího postupu.

Jana Kabeláčová

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál