Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  vzdělávací okénko

Osmadvacátý říjen je státním svátkem, kterým si připomínáme letos již 86. výročí vzniku samostatného československého státu v roce 1918. Tehdy, po rozpadu rakousko-uherského mocnářství se zrodila samostatná Československá republika, republika národa českého, slovenského a v ní žijících dalších národností. O Romech, jako národnostní menšině, se tehdy ještě tímto způsobem nemluvilo.

Do dnešního dne prožila republika dosti pohnutý vývoj. Několikráte došlo k jejímu rozdělení i změnám režimů.
Nejprve během druhé světové války vznikl samostatný Slovenský štát, který byl vazalem nacistické říše, zatímco Čechy a Morava se staly protektorátem spravovaným říšským protektorem, tedy pod správou Němců. Tisíce Židů a Romů i prostých občanů ztratilo život a bylo během této doby podrobeno kruté depresi jak v protektorátu, tak i na Slovensku.
Již krátce po skončení války, v roce 1948, se na základě puče demokratická republika velmi rychle změnila v totalitní stát pod správou komunistů. Tisíce lidí opět trpělo, byť tentokráte jinak. Bylo však i dosti těch, kteří byli nespravedlivě popraveni nebo si odseděli léta v kriminálech.
Teprve koncem roku 1989 byly nastoleny podmínky pro opětovnou přeměnu tehdy nazývané Československé federativní republiky na demokratický stát. Ale už v roce 1993 se tento stát rozdělil na Českou a Slovenskou republiku, na dva samostatné státy.
O vznik Československa se ponejvíce zasloužil Tomáš G. Masaryk, který byl dlouhá léta jeho prezidentem. Zasloužil se tak i o vznik samostatného Slovenského štátu, ač si to nikdy nepřál a ani ve snu nepřipouštěl.
Nad vznikem Slovenského státu stál jako žehnající stín Andrej Hlinka (kněz), který sice zemřel už v roce 1938, ale přesto jeho vliv pokračoval i po jeho smrti. Dodnes se Slováci nesjednotili ve svém hodnocení tohoto muže – byl to hrdina, nebo nebezpečný šovinista?
Doufejme, že těch překvapujících zvratů v naší historii bylo již dosti.

(KH)

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál