Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Romové na práci do ústavů

Jablonec nad Nisou (av) – V jabloneckém dětském domově, nemocnici, domovech pro seniory a domově důchodců zahájí v listopadu stáž deset Romů z Jablonecka, kteří se rekvalifikovali pro práci v pečovatelských a zdravotnických službách. Absolvovali zkoušky ze zdravovědy, obslužné péče, epidemiologie a hygieny, stravování a duševní hygieny.

Jsou to vůbec první Romové v ČR, kteří podobný kurz absolvovali. Dalších deset Romů bude vykonávat stáž v Liberci. „Pro všechny máme umístěnku. Úřad práce jim bude platit dopravu a také dávky. Pokud se osvědčí, od některých ústavů máme přislíbeno, že je po ukončení stáže zaměstnají natrvalo,“ přiblížil koordinátor rekvalifikačního kurzu Miroslav Roček.
Projekt rekvalifikace Romů pro zdravotnictví vznikl před rokem a půl, kdy se na občanské sdružení AISIS obrátily romské organizace z Jablonecka a Liberecka. Nakonec vznikl pilotní projekt, na který budou navazovat další podobné kurzy.
„Byla to velká zkouška, ale nakonec se osvědčila,“ řekl Roček. Už nyní podle něho projevily o kurz zájem středočeský krajský úřad a Úřad práce v Mostě. Na projektu se podílely úřady práce z Liberce a Jablonce. Zástupci z Jablonce uvažují dokonce o vzdělávání Romů i v dalších oborech.

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál