Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Fórum 2000

Z iniciativy exprezidenta Havla se v Praze opět uskutečnilo 17. až 19. října velké mezinárodní setkání významných světových osobností zvané Fórum 2000. Tentokrát se neslo v duchu hesla Mosty přes globální propasti. Činilo si ambici zkoumat koncept občanské společnosti a její vztah ke globalizaci. Pokoušelo se představit a analyzovat různé výzvy a hrozby, které tento vztah mohou jak negativně ovlivnit, tak vylepšit.

Byly nastoleny dvě otázky. Může občanské společnost pozitivně ovlivnit probíhající globalizaci? Může globalizace pozitivně ovlivnit občanskou společnost?
Kdosi velmi trefně přirovnal současnou situaci ve světě ke kokpitu letadla, v němž nesedí pilot.
Na stránkách našich novin není prostor, abychom se mohli o globalizačních problémech světa příliš šířit. Chceme jen na tento fakt čtenáře upozornit, aby si uvědomili vážnost situace.
Účastníci Fóra 2000 vyjádřili přesvědčení, že pokud se nepodaří dostat globalizaci pod etickou a morální kontrolu, vážně tím utrpí demokracie a lidská práva. A to už je věc, která se nás všech dotýká a o níž už máme konkrétnější představu.
Pro Českou republiku je podobná debata velmi prospěšná. Tím spíše, že role občanské společnosti v naší zemi je nedoceňována, ne-li přímo podceňována, a to zejména našimi politickými elitami. A to je další důvod k zamyšlení pro nás všechny. Dodávám, že situace se Romů týká velmi citelně.
(kh)

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál