Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Co udělat pro návrat dítěte do rodiny

Poradna pro občanství byla založena v roce 1996 jako pracoviště Českého helsinského výboru v Praze. Hlavní oblastí činnosti byla poradenská činnost pro bývalé československé občany, kteří měli problémy s nabytím státního občanství ČR. V této oblasti realizovala poradna také projekty zaměřené na řešení otázky státního občanství ve věznicích a ústavních zařízeních pro děti a mládež.

V listopadu 1999 založili pracovníci Poradny pro občanství občanské sdružení s názvem Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva. V roce 2000 se toto občanské sdružení osamostatnilo a finanční prostředky již získává jako samostatný právní subjekt.
Projekt Návrat dítěte do původní rodiny si dává za cíl vyhledávat rodiny, jejichž děti mají nařízenou ústavní výchovu a rodina má zájem o styk s dítětem či o jeho návrat zpět. Nebo rodiny, jejímž dětem nařízení ústavní výchovy hrozí. Poskytnout těmto rodinám pomoc při řešení jejich problémů a zajistit vhodnější podmínky pro výchovu dítěte. Jedná se především o právní a sociální poradenství. Projekt není určen pro rodiny, které děti zneužívaly nebo týraly.
Projekt finančně podpořila Nadace Terezy Maxové. Předpokládaná doba trvání je do konce března 2003. Veškeré služby jsou bezplatné.
Pokud máte starosti nebo problémy, které bychom mohli řešit v rámci projektu Návrat dítěte do původní rodiny, rádi vám poskytneme sociální a právní poradenství.
Kontakt: Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1 tel., fax 02/24 10 24 70 e-mail: poradna@iol.cz
Alena Svobodová, Ladislav Zamboj

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál