Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Před jednadvaceti lety

Dne 29. října 1983 byl v hlavním městě indického státu Paňdžáb zahájen 2. mezinárodní festival Romů. Zúčastnili se ho významní romští hudebníci, spisovatelé a kulturní činitelé z různých zemí.

Tehdejší Československo bylo bohužel ještě odděleno od světa „železnou oponou“, a tak se do Indie nedostal žádný ze souborů, které si u nás získávaly čím dál větší popularitu – Khamoro, Perumos, Čercheň, Amare není, Terne čhave, Roma štar nebo sokolovské divadlo Romen. Hostem festivalu byl však přece jeden „náš“ Rom: MUDr. Ján Cibula, rodák z Klenovce (okres Rimavská Sobota). Janko Cibula emigroval z Československa do Švýcarska po roce 1968. Proto mohl být na ženevském Mezinárodním kongrese Romů (1977) zvolen předsedou Mezinárodní romské organizace (dnes Romani internacionalno Unia – IRU). Jako předseda IRU, která byla pod jeho vedením přijata do sekce mimovládních organizací OSN (v březnu 1979), přijel i na romský festival v Čandígardhu. Setkal se osobně s tehdejší indickou ministerskou předsedkyní Indírou Gándhíovou a byl to on, kdo ji naučil pozdravu, kterým zakončila svůj uvítací projev – Upre Roma.
Až se jednou romské děti budou ve škole učit historii Romů, bude v dějepisné učebnici nepochybně zmíněn mezinárodní romský festival v Čandígardhu a pravděpodobně tam bude otištěn i krásný pozdrav Indíry Gándhíové. Zatím vás s ním chceme seznámit my. Dnes otiskujeme překlad do „slovenské“ romštiny. Pro ty, kdo ji neovládají, připravujeme český překlad. A doufejme, že v Muzeu romské kultury v oddíle věnovaném indické historii se zájemci setkají také s překlady do romštiny olašské a maďarské.
(mh)

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál