Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Prohlášení některých Romů ke spolupráci ROI ČR a NDS

U vědomí již Starým zákonem reflektované skutečnosti, že pro posouzení skutečných záměrů a úmyslů každého konatele jsou rozhodné výsledky jeho činů,
u vědomí mefistofelské zkušenosti, že koalice se zlem, ba dokonce i samotné neodporování mu, nemůže přispět k dosažení dobrého a chvályhodného cíle,
reflektujíce politickou realitu Československa i České republiky posledních padesáti, avšak především posledních dvanácti let,

skláníce se před principy demokracie, přijímáme my, kteří po řadu let ať jako soukromé osoby či v různých funkcích romských i českých organizací usilujeme o emancipaci romského národa, následující stanovisko ke spolupráci ROI ČR a NDS.
Ať jsme či nejsme členové Romské občanské iniciativy, nesouhlasíme s tím, aby ROI ČR jakkoliv spolupracovala s NDS.
Protestujeme proti tomu, aby tato spolupráce, dle našich vědomostí realizovaná pouze na základě osobní a s dalšími orgány ROI nekonzultované iniciativy předsedy ROI p. Štefana Ličartovského, byla vydávána za spolupráci všech Romů s touto politickou stranou.
Jsme přesvědčeni o tom, že mezi politickými stranami aktivními v České republice je řada nesrovnatelně více důvěryhodných subjektů, které již v minulosti osvědčily svůj upřímný zájem o problematiku Romů v České republice, než je NDS, a chápeme, že tyto politické subjekty se mohou cítit prezentací údajné spolupráce Romů se stranou NDS zaskočeny, dotčeny, ba pobouřeny. Protože nemůžeme mluvit za nikoho jiného než za sebe, cítíme povinnost alespoň sami za sebe se všem těmto ostatním demokratickým politickým stranám omluvit a přes to, že za tuto situaci neneseme naprosto žádnou odpovědnost, chceme vyslovit nad vzniklými událostmi svoji hlubokou a opravdovou lítost.
Nic nemůže ospravedlnit pošlapávání demokratických principů a základních principů demokratických voleb – ani získání finančních prostředků pro sebevíce bohulibý účel.
Věříme, že řešení často nejednoduchého soužití mezi Romy a majoritní společností je na dobré cestě a doufáme, že bez ohledu na extremistické výstřelky, k nimž bohužel musíme počítat i jednání p. Štefana Ličartovského, bude soužití všech obyvatel České republiky i nadále následovat cestu, na kterou jsme se všichni před dvanácti lety vydali.
Bc. Stanislav Daniel (místopředseda Demokratické aliance Romů se sídlem ve Valašském Meziříčí, člen Rady pro národnosti vlády ČR)
Ivan Veselý (předseda Sdružení Dženo)
Ondřej Giňa st. (předseda Romského občanského sdružení – Grémium romských regionálních představitelů)
Martin Marek Polák (místopředseda ROI ČR)
Vladislav Suchánek (kandidát Strany za životní jistoty do Poslanecké sněmovny)

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál