Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mailfoto   Děti války i příští rok

Na nedávném setkání romských důchodců v Olomouci jsme požádali o rozhovor vedoucí Eduka Libuši Oláhovou. Zajímali jsme se hlavně o projekt Děti války.

Řekněte našim čtenářům podrobněji o projektu Děti války.
Chtěli jsme pomoci lidem narozeným do roku 1945, kteří se ocitli v sociální tísni. Projekt začal v březnu a skončil v září, ale jeho příprava trvala více než devět měsíců. Povedlo se nám sestavit perfektní tým třinácti lidí od koordinátorů po terénní pracovníky. Navázali jsme dobrou spolupráci s aktivisty z různých měst Olomouckého kraje, kteří nám obětavě pomohli. Tak se podařilo zajistit důstojné prostory pro sociální klub romských seniorů. Oslovili jsme na tři stovky starých Romů, kterým jsme poskytli kvalitní služby a pomoc.

Kdo se na projektu ještě podílel?
Realizátorem projektu bylo olomoucké občanské sdružení Eduko, které se věnuje vzdělávání, kultuře, sociální a humanitární činnosti. Spolupracovalo s námi další občanské sdružení Romské ženy a přátelé, které zastupuje Helena Molnárová, a nezávislý členem obou sdružení Ladislav Danis.

Jaké byly cíle projektu?
Zájemcům jsme poskytovali poradenskou pomoc, potravinové a hygienické balíčky, pomáhali jsme jim při domácím úklidu, doprovodili je k lékaři apod. Pokud bylo třeba, poskytli jsme individuální péči, zajistili zdravotní pomůcky. Někteří potřebovali zimní oblečení, nebo jsme jim pomohli zajistit lázeňské pobyty, fytoterapeutické služby s romským léčitelem, pořádali jsme výlety. Mohli také využít nabídky denních služeb v klubu se sociální asistencí a programem, kde pořádáme také aktivity pro volný čas, například přednášky s léčitelem.

Jak chcete těmto starým lidem pomáhat dál?
Pokud získáme další finanční podporu, hodláme v našem projektu nadále pokračovat. A rádi bychom v tom případě rozšířili nabídky o další zdravotní služby.

Gejza Horváth


přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál