Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Záměr, který nedostal „zelenou“

Hudebníci, spisovatelé a výtvarníci se radili začátkem roku v Karlových Varech o možnosti spolupráce v oblasti romské kultury. Zazněly tam skvělé nápady a myšlenky, protože se sešli tvůrčí lidé schopní reagovat na podněty a výzvy.

Ze shromáždění vzešla myšlenka uspořádat v Karlových Varech setkání romských osobnosti z oblasti kultury a předvést lidem romskou uměleckou tvorbu z jiného úhlu pohledu. Záměrem bylo ukázat zejména hudební a výtvarnou oblast, aby se romská kultura prezentovala v komponované podobě. Obrazy romských výtvarníků by tvořily jakýsi vizuální doprovod při vystoupeních hudebních skupin, aby se posluchači mohli také zamyslet nad obsahem prací romských výtvarníků. A také vyvolat diskusi o tom, co jejich tvorba představuje a vyvolává. Myšlenka bohužel nezískala podporu od karlovarského magistrátu.
Ladislav Bílý z Romského občanského sdružení Karlovy Vary říká: „Jestliže se bavíme o soužití Čechů a Romů, většinou se debata stočí na složité sociálně ekonomické problémy, ve kterých Romové žijí. Jenže podstata spočívá jinde. Problémy vznikají z toho, že jsme z odlišných kultur, žijeme odlišným stylem života: přestože Romové žijí na tomto území po staletí, znalosti o nich jsou malé a podléhají stereotypům, které se jen těžko odstraňují.“ Kultura a umění vůbec jsou podle Bílého tím nejsprávnějším nástrojem k vzájemnému porozumění, poznání i pochopení. Na tomto základě vznikla myšlenka uspořádání zmíněné kulturní akce. „Karlovarský magistrát jsme požádali o spolupráci a samozřejmě o finanční spoluúčast. I když se letos nepodařilo akci zajistit, věřím, že v příštím roce budeme úspěšní, protože se lépe připravíme my i magistrát.“
Karlovy Vary jsou známé tím, že se tam daří úspěšně spolupracovat místním romským organizacím se samosprávou a společně tak působí na problémy, které je třeba řešit. Taková myšlenka se může stát inspirací také pro ostatní. Každopádně je to nápad, který je třeba využít.

Dezider Giňa

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál