Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Je třeba více informací

Mezinárodní konference Romové v rozšiřující se Evropě, která se uskutečnila loni v červnu v Budapešti, přinesla významnou iniciativu. Jejím cílem je podporovat proces společenské integrace Romů a zlepšení jejich sociálně ekonomického postavení.

Pod názvem Dekáda romské integrace vstoupil do povědomí veřejnosti projekt, který se zaměřuje na řešení záležitosti Romů v evropském kontextu. Projekt bude zahájen v příštím roce, ale již dnes je jasné, že informace o jeho obsahu, plánech a záměrech sehrávají mimořádnou úlohu. Zejména romská veřejnost o něm ví velice málo. Je nutné najít způsob, jak přiblížit obsah projektu, srozumitelnou formou vysvětlit, co to vlastně Dekáda je. Je také třeba zjistit, zda Romové souhlasí s tím, aby se určitá opatření realizovala. Doposud se o všem jedná pouze v malém okruhu lidí. Ti musí vykonat obrovský kus přípravné organizační práce a jak se ukazuje, informovanost při tom sehraje klíčovou roli.
Nejsou-li lidé dostatečně obeznámení, staví se k takovým záležitostem lhostejně, bez zájmu. Tak se může stát, že ani skvělé nápady nepřinesou očekávané výsledky. Určitou zkušenost máme s vládní koncepcí romské integrace. Přestože její obsah je po několika letech práce v jistých směrech velice dobrý, v praxi se nedostavují očekávané výsledky.
Pokud jde o Dekádu, je třeba uvažovat o spolupráci s romskými organizacemi, které působí především na místní úrovni. Ty by měly zajistit, aby se informace dostaly k potřebným.

Dezider Giňa

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál