Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Otevřený dopis Stanislavu Grossovi

Vážený pane předsedo vlády,
oslovuji Vás jako druhý místopředseda Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity z pověření romských členů Rady. Jsme vážně znepokojeni situací, kdy vláda nerozhodla o obsazení funkce předsedy Rady vlády pro záležitosti romské komunity, zatímco dne 29. září 2004 jmenovala pana JUDr. Pavla Němce, místopředsedu vlády a ministra spravedlnosti, předsedou Rady vlády pro neziskové organizace a Rady vlády pro národnostní menšiny.

V důsledku toho máme odůvodněné obavy, že může být narušen zdárně započatý proces naplňování programu integrace Romů do společnosti, který vláda přijala již v roce 2000. Současně je povinností Rady činit mnoho konkrétních opatření, která jsou časově limitována a pro jejich naplnění vyžadují rozhodnutí předsedy Rady. Jde zejména o dva dotační programy, které Rada administruje (sub-program Terénní sociální práce na obcích a program Předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků pro neziskové organizace), koordinace činnosti Dekády romské inkluze 2005–2015, nastartování dlouhodobých sociologických výzkumů mapujících situaci romských komunit v ČR a pokračování v revizi Koncepce romské integrace.
Z výše uvedených důvodů Vás žádáme o urychlené řešení nastalé situace. Dovolujeme si Vás při tom požádat, aby přijaté řešení nedegradovalo Radu do nižší polohy, po případě, aby nedošlo k anomálii a narušení kontinuity v řešeních záležitosti integrace Romů jmenováním nevhodného předsedy Rady.
Podrobnosti našeho návrhu a důvody, které Vám tímto sdělujeme, jsme uchystaní doložit při osobním setkání s Vámi. Jsme k němu připraveni okamžitě. Současně žádáme o Vaši osobní účast, při které byste nám mohl vysvětlit současnou situaci, případně Vaše rozhodnutí, na nejbližším zasedání Rady, které se bude konat dne 21. října 2004 od 14 hodin ve vládní zasedací místnosti Úřadu vlády ČR.
Vážený pane předsedo vlády, věříme, že našemu sdělení budete věnovat vážnou pozornost, protože Rada vlády představuje instituci, která se mimořádným způsobem zabývá složitou a náročnou problematikou soužití Romů ve společnosti a významným způsobem toto soužití ovlivňuje.
S pozdravem
Ing. Karel Holomek
2. místopředseda Rady vlády pro záležitosti romské komunity
13. října 2004

Tento dopis dostali na vědomí rovněž:
1. místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Ing. Zdeněk Škromach,
místopředseda vlády a ministr spravedlnosti JUDr. Pavel Němec

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál