Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Muzeum romské kultury bude státní organizací

Brno – Muzeum romské kultury v Brně, o. p. s., se od 1. ledna 2005 stane příspěvkovou organizací Ministerstva kultury České republiky.

„Za současné situace, kdy muzeum spravuje čtyřpodlažní dům, zajišťuje celoroční plán přechodných výstav a realizuje pro veřejnost množství doprovodných akcí, je již téměř nemožné existovat na principu nevládní neziskové organizace. Nezisková organizace musí neustále shánět peníze z nejrůznějších zdrojů na každou akci zvlášť. Z projektů zpravidla není možno hradit provozní náklady a mzdy,“ uvedla ředitelka muzea PhDr. Jana Horváthová.
Zařazení pod stát tedy bude znamenat pro tuto instituci existenční jistotu. „Nebudeme už muset na každý měsíc shánět finanční prostředky na běžný provoz muzea. Konečně také budeme moci obsadit nová pracovní místa – například vrátné do budovy a dozorce do výstav a také budeme moci udělat velký krok v budování stálé expozice,“ dodala.
Muzeum romské kultury, o. p. s., je prozatím nevládní neziskovou organizací. Vzniklo v roce 1991 z polistopadové iniciativy romské inteligence a za podpory tehdejšího ministerstva kultury. Dosud je ojedinělým střediskem svého druhu v Evropě.
Odbornou činností shromažďuje doklady a dokumenty, které vypovídají o hmotné a duchovní kultuře Romů a jejich soužití s majoritou od nejstarších dob po současnost.

Katka Danyiová

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál