Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Zprávy

Kladno – O pacienty v kladenském Geriatrickém a rehabilitačním centru se stará 20 Romů. Tato praxe je součástí rekvalifikačního kurzu v oboru sociální práce, péče o nemocné a nepohyblivé lidi. Rekvalifikační kurzy pro Romy pořádá kladenské sdružení Aisis. Po jejich absolvování mohou pracovat v nemocnici a sociálních zařízeních.

Praha – Stanislav Stankiewicz z Polska se stal novým prezidentem Mezinárodní romské unie (IRU) a vystřídal tak ve funkci Emila Ščuku z České republiky.

Zlín – Na docházku romských předškoláků do mateřských škol se chystají v příštím roce na Zlínsku. Nový školní zákon počítá s tím, že poslední ročník, který připravuje na vstup do školních lavic, bude bezplatný. To znamená, že bude otevřen i pro děti ze sociálně slabších a romských rodin. Podle odborníků chodí do školy jen asi dvě nebo tři procenta romských dětí.

Rokycany – Historii a kultuře Romů byla věnována přednáška Čeští Romové v Evropě národů, která se konala v půli října v Rokycanech. Zejména pro žáky základních a zvláštních škol ji uspořádal Výbor pro odškodnění romského holocaustu a Centrum politických analýz Praha.

BRATISLAVA – V okrese Rimavská Sobota epidemiologové zaznamenali 109 případů žloutenky typu A, kterou způsobují především nevyhovující hygienické podmínky. Nejpostiženější skupinou jsou romské děti do devíti let.

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál