Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Redakce ke spolupráci ROI a NDS

Redakce RH odmítá a pokládá za nešťastnou jakoukoliv formu spolupráce mezi ROI a NDS. Jsme romské periodikum, zastupujeme a vyslovujeme se k zájmům Romů, a proto můžeme zaujmout i toto stanovisko.

Principiálně odmítáme jakékoliv propojení s pravicí a už vůbec ne s pravicí nacionalistickou. Jejich hesla jsou Národ, Pořádek. Odtud je už jen kousek k odmítání menšin, utečenců, handicapovaných. Tento odmítavý princip je nutno ctít i v politické práci.
Spolupráce mezi ROI a NDS ukazuje ROI jako stranu čirého idealismu, naivní a neschopnou politického uvažování.
Ze všech dostupných reakcí je zřejmé, že jde sice jen o vlastní iniciativu předsedy ROI. I to však signalizuje, že je v ROI něco v nepořádku. Strana ROI nemá fungující demokratické principy zakotvené ve svém praktickém jednání, když orgány strany nevědí, co dělá jejich předseda a když tyto orgány nezavazují předsedu strany ke krokům, které podniká.
To nám nikomu nemůže být lhostejné. Jsme Romové a poškozuje to i každého z nás. Vyzýváme ROI, aby svoji činnost konsolidovala a prezentovala se jako důstojný zástupce Romů. Není-li toho schopna, nebo dopustí-li se dalších fatálních chyb, ať raději svoji činnost skončí.
Redakce Romano hangos

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál